2 października

Informację zamieścił

Współtwórca Niepoprawnego Radia PL 
2 października

 

1187 – wojska sułtana Saladyna zajęły Jerozolimę. Klęska krzyżowców pod Hittin sprawiła, że stolica Królestwa Jerozolimskiego była właściwie bezbronna wobec nadciągającej armii muzułmańskiej. Brakowało doświadczonych dowódców, a także zwykłych żołnierzy. W tej sytuacji dowodzący obroną hrabia Balian z Ibelinu rozpoczął negocjacje z nieprzyjacielem, które doprowadziły do kapitulacji na honorowych warunkach. Po 88 latach Jerozolima ponownie wpadła w ręce muzułmanów.

 

1413 – wobec zagrożenia ze strony Krzyżaków w Horodle nad Bugiem została zawarta nowa unia polsko-litewska. Na podstawie porozumienia utrzymano nadal godność Wielkiego Księcia Litewskiego, jednakże jego wybór miał być każdorazowo uzgadniany z Polakami. Także w przypadku bezpotomnej śmierci króla polskiego, Litwini mieli wziąć udział w wyłonieniu nowego władcy. W Horodle 47 znaczniejszych litewskich rodzin bojarskich zostało przyłączonych do herbów szlachty polskiej. Postanowiono także utworzyć na Litwie kasztelanie i województwa, co upodabniało administracje obu krajów do siebie.

 

1931Ojciec Święty Pius XI ogłosił encyklikę Nova impendet, O kryzysie gospodarczym. W związku z pogłębianiem się kryzysu gospodarczego papież wezwał w niej do krucjaty miłosierdzia i gotowości do ofiar na rzecz potrzebujących.

 

1938 – oddziały Wojska Polskiego wchodzące w skład Grupy Operacyjnej „Śląsk” wkroczyły na tereny Śląska Zaolziańskiego, przyłączając je do Polski.

1944 – w kwaterze gen. Ericha von dem Bacha-Zelewskiego w Ożarowie przedstawiciele Armii Krajowej podpisali kapitulację Warszawy. Poddający się powstańcy uznani zostali za kombatantów i mieli trafić do obozów jenieckich. Miasto miała opuścić także ludność cywilna. W Warszawie pozostały groby ok. 18 tys. powstańców oraz ponad 150 tys. osób cywilnych: mężczyzn, kobiet, dzieci i starców. Straty niemieckie wyniosły: 10 tys. zabitych, 7 tys. zaginionych i 9 tys. rannych.

 

1945 – bp Józef Mindszenty został mianowany arcybiskupem Ostrzyhomia i prymasem Węgier. Po rozpoczęciu przez ówczesne węgierskie władze komunistyczne walki z Kościołem prymas Mindszenty został w grudniu 1948 r. aresztowany. W wyniku procesu pokazowego został skazany na dożywotnie więzienie. Na wolność wyszedł dopiero podczas powstania węgierskiego w 1956 r. Po klęsce zrywu antysowieckiego schronił się w ambasadzie USA. Spędził tam 15 lat, do czasu, gdy w wyniku porozumienia z Watykanem władze węgierskie pozwoliły mu opuścić kraj. Zmarł na wygnaniu w Austrii.

Uzupełnij

Twój email nigdzie nie będzie publikowany i udostępniany.

 • Aktualności, Świat

 • 15.Wrz
 • W ciągu ostatnich 10 lat pogłębił się proces laicyzacji i współczesna Europa „żyje tak, jakby Boga nie było”
 • Partia polityczna ma szczególny rodzaj wiarygodności, bo jeśli wykonuje swoje zobowiązania w skali kraju, to można przyjąć, że będzie robiła to także na poziomie samorządów . Wolność jest tą wartością, którą Polacy szczególnie cenią. Jej potrzeba tkwi w Polakach i jest to zrozumiałe, „wynika z doświadczenia naszego narodu”. Jarosław Kaczyński w swoim przemówieniu podkreślał wagę wiarygodności w życiu publicznym. Zaznaczył, że sprzyjają temu kontrole, bo – dodał – „każda władza demoralizuje, a władza […]

 • Opinie i analizy

 • 14.Wrz
 • Przyjaciel Rosji i Putina, nienawidzi Orbana! Kim jest Frank Schwabe, który zaprosił Kozłowską do Bundestagu?
 •       Frank Schwabe, wpływowy polityk SPD i niemiecki parlamentarzysta, był jednym inicjatorów wizyty Ludmiły Kozłowskiej w Niemczech. Choć kreuje się na wielkiego obrońcę praw człowieka, to od wielu lat wspiera rosyjskie lobby w niemieckiej polityce. Bronił też Rosji, gdy ta anektowała Krym i krytykował rewolucję, która przyniosła Ukrainie wolność. CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kozłowska nadaje w Berlinie! Histeryczne tony na wysłuchaniu w Bundestagu: „Polska demokracja zmierza ku upadkowi!”   Martin […]

 • Historia, tradycja, kultura

 • 17.Wrz
 • 17 września 1939 r. godz. 4.20 nad ranem
 •       Pomimo fatalnego rozkazu Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza „z Sowietami nie walczyć”, oddziały KOP koło Podwołoczysk na Podolu – jako pierwsze – zdecydowały się na nierówną walkę z ogromnymi siłami Armii Czerwonej, która runęła na granicę Rzeczypospolitej. Choć ostatnie polskie jednostki wykrwawiały się w boju z Niemcami, Stalin nie ryzykował i 17 września skierował […]

 • Latający Uniwersytet, wydarzenia, akcje, zaproszenia

 • <?php the_title(); ?>
 • 16.Wrz
 • Dziś kilka wykładów z historii
 • NiepoprawneRadio.PL – Audycja 978 (niedzielna) – Zapraszamy Państwa do słuchania! Włącz klikając w jedną z ikonek odtwarzaczy: lub ikonki playerów: 19:00 Blog:Gadający Grzyb – Musk, czyli psychopaci są wśród nas http://podgrzybem.blogspot.com/ 19:08 Blog:Rosemann (czyta MarkD) – My, boty.. https://blog-n-roll.pl/pl/blogs/rosemann 19:17 Audiobook:Florian Czarnyszewicz (czyta Władysław) – Wicik Żywica, odc 21 http://wicikzywica.niepoprawneradio.pl 19:38 Historia:plk Żurowski Antoni Władysław […]