2 października

Informację zamieścił

Współtwórca Niepoprawnego Radia PL 
2 października

 

1187 – wojska sułtana Saladyna zajęły Jerozolimę. Klęska krzyżowców pod Hittin sprawiła, że stolica Królestwa Jerozolimskiego była właściwie bezbronna wobec nadciągającej armii muzułmańskiej. Brakowało doświadczonych dowódców, a także zwykłych żołnierzy. W tej sytuacji dowodzący obroną hrabia Balian z Ibelinu rozpoczął negocjacje z nieprzyjacielem, które doprowadziły do kapitulacji na honorowych warunkach. Po 88 latach Jerozolima ponownie wpadła w ręce muzułmanów.

 

1413 – wobec zagrożenia ze strony Krzyżaków w Horodle nad Bugiem została zawarta nowa unia polsko-litewska. Na podstawie porozumienia utrzymano nadal godność Wielkiego Księcia Litewskiego, jednakże jego wybór miał być każdorazowo uzgadniany z Polakami. Także w przypadku bezpotomnej śmierci króla polskiego, Litwini mieli wziąć udział w wyłonieniu nowego władcy. W Horodle 47 znaczniejszych litewskich rodzin bojarskich zostało przyłączonych do herbów szlachty polskiej. Postanowiono także utworzyć na Litwie kasztelanie i województwa, co upodabniało administracje obu krajów do siebie.

 

1931Ojciec Święty Pius XI ogłosił encyklikę Nova impendet, O kryzysie gospodarczym. W związku z pogłębianiem się kryzysu gospodarczego papież wezwał w niej do krucjaty miłosierdzia i gotowości do ofiar na rzecz potrzebujących.

 

1938 – oddziały Wojska Polskiego wchodzące w skład Grupy Operacyjnej „Śląsk” wkroczyły na tereny Śląska Zaolziańskiego, przyłączając je do Polski.

1944 – w kwaterze gen. Ericha von dem Bacha-Zelewskiego w Ożarowie przedstawiciele Armii Krajowej podpisali kapitulację Warszawy. Poddający się powstańcy uznani zostali za kombatantów i mieli trafić do obozów jenieckich. Miasto miała opuścić także ludność cywilna. W Warszawie pozostały groby ok. 18 tys. powstańców oraz ponad 150 tys. osób cywilnych: mężczyzn, kobiet, dzieci i starców. Straty niemieckie wyniosły: 10 tys. zabitych, 7 tys. zaginionych i 9 tys. rannych.

 

1945 – bp Józef Mindszenty został mianowany arcybiskupem Ostrzyhomia i prymasem Węgier. Po rozpoczęciu przez ówczesne węgierskie władze komunistyczne walki z Kościołem prymas Mindszenty został w grudniu 1948 r. aresztowany. W wyniku procesu pokazowego został skazany na dożywotnie więzienie. Na wolność wyszedł dopiero podczas powstania węgierskiego w 1956 r. Po klęsce zrywu antysowieckiego schronił się w ambasadzie USA. Spędził tam 15 lat, do czasu, gdy w wyniku porozumienia z Watykanem władze węgierskie pozwoliły mu opuścić kraj. Zmarł na wygnaniu w Austrii.

Uzupełnij

Twój email nigdzie nie będzie publikowany i udostępniany.

  • Historia, tradycja, kultura

  • 01.Cze
  • Nagroda dla Pawlikowskiego w Cannes to ogromny sukces polskiej kinematografii
  •       Nagroda dla Pawła Pawlikowskiego za najlepszą reżyserię podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes to ogromny sukces polskiej kinematografii – powiedziała w sobotę PAP dziennikarka Patrycja Wanat. Podczas sobotniej uroczystości rozdania nagród 71. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes Paweł Pawlikowski otrzymał nagrodę dla najlepszego reżysera za dramat "Zimna wojna". Film walczył również o […]