„60 tysięcy faszystów, neonazistów i zwolenników supremacji białej rasy przemaszerowało 300 km od Auschwitz” – Reduta Dobrego Imienia składa do Sądu Okręgowego w Warszawie dwa pozwy przeciwko Guyowi Verhofstadtowi europarlamentarzyście z Belgii, przewodniczącemu frakcji Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy w Parlamencie Europejskim, byłemu premierowi Belgii, autorowi powyższych słów.

W trakcie debaty poprzedzającej głosowanie nad rezolucją ws. praworządności w Polsce, która odbyła się 15.11.2017 r., eurodeputowany Guy Verhofstadt w skandaliczny sposób wypowiedział się na temat Marszu Niepodległości, który odbył się w Warszawie 11.11.2017 r. w dniu święta odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wszystkich Polaków biorących udział w warszawskim zgromadzeniu nazwał faszystami, neonazistami, zwolennikami supremacji białej rasy.

Do Sądu Okręgowego w Warszawie składamy dwa pozwy. Jeden kieruje Fundacja Reduta Dobrego Imienia, która wraz z wolontariuszami brała udział w Marszu Niepodległości i nie jest organizacją faszystowską, ani neo-faszystowską. Drugi to pozew prywatny – Pani Miry Wszelakiej, Prezesa Fundacji Reduty Dobrego Imienia, uczestnika Marszu Niepodległości.

– Nie zgadzamy się na takie oskarżenia. To kłamstwa inspirowane doniesieniami medialnymi i fake newsami mediów zachodnich. Pierwsze depesze z Marszu pojawiły się dzień przed Marszem! Brałam udział w Marszu Niepodległości wraz z grupą sympatyków RDI. Nie jestem faszystką, ani neonazistką. Członkowie mojej rodziny wiele wycierpieli w obozach koncentracyjnych z rąk Niemców – faszystów. Wypowiedź Guya Verhofstadta to oszczerczy atak niepoparty dowodami. Będziemy dążyli do uchylenia immunitetu europosła – mówi Mira Wszelaka, Prezes Reduty Dobrego Imienia.

Reduta prosi o zgłaszanie się osób, które chciały by być świadkami w procesie i są gotowe wystąpić przed sądem w tej sprawie. Prosimy o informacje na adres: wolontariat@rdi.org.pl  Pozostałych uczestników Marszu, którzy czują się zniesławieni wypowiedziami Guya Verhofstadta, wzywamy do składania indywidualnych pozwów do Sądu Okręgowego w Warszawie. Na początku przyszłego tygodnia  udostępnimy na stronie internetowej www.rdi.org.pl specjalny formularz pozwu.

—-

W dniu 15.11.2017 r. Parlament Europejski wezwał do zastosowania wobec naszego kraju art 7 Traktatu. Rezolucja została przyjęta. W głosowaniu dotyczącym przyjęcia krytycznej wobec działań polskich władz rezolucji wzięło udział 661 eurodeputowanych. Za przyjęciem dokumentu głosowało 438 europosłów, przeciw jego uchwaleniu było 152 eurodeputowanych. W głosowaniu nie wzięło udziału 71 członków Parlamentu Europejskiego. Za rezolucją głosowali przedstawiciele Polski: Michał Boni, Danuta Hubner, Barbara Kudrycka, Julia Pitera, Róża Thun, Danuta Jazłowiecka.


Media zachodnie po Marszu Niepodległości. Działamy!

Listopad 14, 2017
 

Po raz kolejny media zachodnie manipulują faktami, żeby pokazać swoją wersję wydarzeń i zarzucić nam brak demokracji, faszyzm, nazizm, nacjonalizm i ksenofobię. Tym razem wykorzystując do swoich celów obchody Święta Niepodległości, a dokładniej Marsz Niepodległości – Marsz Patriotów.

Nie zgadzamy się na to i protestujemy!

Na portalu CitizenGo przygotowaliśmy petycję skierowaną do agencji Associated Press i dziennikarki, Vanessy Gery, która napisała zmanipulowaną depeszę z Polski (z dn. 10.11.2017), a także z dn. 11.11.2017, obie dotyczące Marszu Niepodległości (11.11.2017). Prosimy o podpisywanie: http://www.citizengo.org/pl/115250-wzywamy?tc=ty&tcid=42912433

Dodatkowo, przygotowaliśmy list do indywidualnego rozsyłania do mediów, które tę depeszę powieliły. Poniżej podajemy kilka przykładowych artykułów nazywających uczestników Marszu Niepodległości faszystami. Niektóre z tych artykułów zostały już skorygowane, co nie zmienia faktu, że informacja o 60 tysiącach polskich faszystów i nazistów zgromadzonych w Warszawie została rozpowszechniona.

Wiemy, że takich artykułów było więcej. Wybraliśmy tylko część, aby pokazać skalę problemu.

Poniżej treść wezwania. Prosimy wykorzystać do korespondencji wersję angielską, wersja polska jest tekstem poglądowym. Jeśli znajdą Państwo jeszcze inne media, które porównują Polaków biorących udział w Marszu Niepodległości do faszystów prosimy o wysłanie do nich listu a nam podanie namiarów na to medium wraz z linkiem do artykułu.

Stanowczo sprzeciwiamy się przedstawianiu uczestników Marszu Niepodległości – Marszu Patriotów zorganizowanego z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości, jako faszystów, nazistów, białych suprematorów, ksenofobów i antysemitów oraz wyciąganiu daleko idących wniosków na temat Polski i Polaków na podstawie działań podjętych przez nieodpowiedzialne jednostki.

Dla Polaka, przedstawiciela narodu najbardziej dotkniętego przez okrucieństwa II wojny światowej nie ma gorszej obrazy niż nazwanie go faszystą lub nazistą. Jest to skrajny przejaw mowy nienawiści.

Nie zgadzamy się też na tworzenie negatywnego wizerunku rodzin, osób starszych i młodego pokolenia polskich patriotów demonstrujących umiłowanie swojej ojczyzny poprzez uczestnictwo w Marszu Niepodległości – Marszu Patriotów.

Przypominamy, że nazizm (narodowy socjalizm, czasem określany jako hitleryzm) wyrosły na bazie faszyzmu, to rasistowska, antykomunistyczna, antydemokratyczna i antysemicka ideologia Niemieckiej Narodowosocjalistycznej Partii Robotników (NSDAP).

Dla Państwa informacji, Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej jasno sprzeciwia się propagowaniu jakichkolwiek idei totalitarnych, faszystowskich czy innych opartych na nienawiści i uprzedzeniach. (Art. 256)

Praktyki, których dopuszczają się dziennikarze Państwa redakcji są zaprzeczeniem obiektywizmu, ponieważ kierując się antypolonizmem tworzą treści o Polsce zamkniętej, sympatyzującej z ideami rasizmu, faszyzmu, islamofobii, ksenofobii, homofobii, totalitaryzmu. To wprowadzanie w błąd opinii publicznej i programowanie umysłów odbiorców na całym świecie do niechęci wobec Polski i Polaków, tworzenie stereotypów i uprzedzeń, opartych na fałszu i nienawiści.

Jako przypomnienie polskiej historii polecamy zapoznanie się z krótkim filmem przygotowanym przez Instytut Pamięci Narodowej: https://www.youtube.com/watch?v=Q88AkN1hNYM

 


Obdiorca:

Podajemy adresy mailowe na które można wysyłać korespondencję. W komunikacji z redakcjami prosimy używać także pozostałych kanałów komunikacyjnych (Twitter, Facebook, formularz kontaktowy)

wsj.ltrs@wsj.com

edit.features@wsj.com

wsjcontact@wsj.com

thorold.barker@wsj.com

news@dailymail.co.uk

susan.roberts@dailymail.co.uk

newsdesk@independent.co.uk

managingeditor@independent.co.uk

letters@independent.co.uk

cbrousseau@globeandmail.com

dwalmsley@globeandmail.com

sstewart@globeandmail.com

amurphy@globeandmail.com

Foreign@globeandmail.com

letters@theaustralian.com.au

online@theaustralian.com.au

world@theaustralian.com.au

feedback@thetimes.co.uk

foreign.news@thetimes.co.uk

barbara.levin@turner.com

jonathan.hawkins@turner.com

dan.faulks@turner.com

hugo.bebbington@turner.com

chantal.ward@turner.com

julien.tan@turner.com

letters@washpost.com

corrections@washpost.com

newsmanager@foxnews.com

Refet.Kaplan@FOXNEWS.COM

pressoffice@aljazeera.net

 

Treść listu w języku angielskim (do użycia w korespondencji):

We emphatically object to depicting the participants of the Independence March – Patriots March, which was organized to celebrate the Regaining of Poland’s Independence, as fascists, Nazis, white supremacists, xenophobes and antisemitic. Conflating far-reaching deductions about Poland and Poles on the basis of the actions by irresponsible individuals is deplorable.

For a Polish national, and as such a representative of the nation most affected by the atrocities of World War II,  there is no greater insult than to be called a fascist or Nazi. This is an extreme display of hate speech.

We, furthermore, do not condone the creation of a negative image of families, the elderly and the young generation of Polish patriots who demonstrate their love of country by participating in the Independence March – Patriots March.

Enough to remember that Nazism (National Socialism, otherwise referred to as Hitlerism), grew on the basis of fascism, and is the racist, anticommunist, antidemocratic and antisemitic ideology of the National Socialist German Workers’ Party (NSDAP).

For your information, the Constitution of the Republic of Poland explicitly forbids the propagation of all and any totalitarian, fascist or other ideologies formed on hatred and prejudice. (Art. 256)

The practices perpetrated by your media’s journalists are a negation of objective journalism. They thus become the inspiration for newspapers and television stations driven by anti-Polish attitude to construct content about a closed Poland, sympathizing with racist, fascist, Islamophobic, xenophobic, homophobic, totalitarian ideas. This misleads public opinion and programs worldwide audiences and viewers to dislike Poland and Poles, creating negative stereotypes and biases, based on falsehood and hatred.

To reacquaint yourselves with Polish history we suggest you view the following brief film prepared by the Institute of National Remembrance:  https://www.youtube.com/watch?v=Q88AkN1hNYM