Brońmy oskarżonych o patriotyzm!

Informację zamieścił

Współtwórca Niepoprawnego Radia PL 

 

 

Petycję podpisało
1 740

 

petycji patronuje

 

Imię i nazwisko:
 

 

 

 

 

 

E-mail:

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20 m. 6 (administrator danych) w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych.
 

 

 

 

 

 

 

Brońmy oskarżonych o patriotyzm!

 

 

 

NSZ – życie w służbie Ojczyźnie

 

 

 

Jerzy Kwaśniewski

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

polski pejzaż wciąż pełen jest skandalicznych pomników „utrwalaczy” władzy ludowej. W blisko trzystu miejscach czczona jest pamięć komunistycznych siepaczy, odpowiedzialnych za zmiażdżenie pod sowieckim butem narodowego marzenia o niepodległej Ojczyźnie oraz za tysiące mordów politycznych na polskich patriotach.

 

Jednym z takich miejsc hańby jest obelisk w Rząbcu na kielecczyźnie, gdzie doszło do potyczki oddziałów Armii Ludowej wzmocnionych przez Sowietów z NKWD (NKGB) z żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych. W 1952 roku na pomniku sławiącym sowieckiego okupanta umieszczono napis: W tych lasach w dniu 8 IX 1944 r. oddziały Armii Ludowej i partyzantów radzieckich zostały podstępnie napadnięte przez wysługujących się hitlerowskiemu okupantowi zbirów NSZ-kich „Bohuna”. Cześć i sława 74 bohaterom poległym w walce o wyzwolenie narodowe i społeczne ludu polskiego w 10. rocznicę powstania Polskiej Partii Robotniczej.

 

Komunistyczna propaganda z tzw. „bitwy” pod Rząbcem uczyniła narzędzie utrwalenia kłamstwa o „reakcyjnym podziemiu”, współdziałającym z niemieckim okupantem. Prawdziwych bohaterów – żołnierzy Świętokrzyskiej Brygady Narodowych Sił Zbrojnych nazwano zbrodniarzami i kolaborantami, a ich oprawców – sowieckich agentów i pospolitych bandytów – niewinnymi ofiarami.

 

Kilka miesięcy temu trzech młodych ludzi, wzburzonych trwającą wciąż gloryfikacją komunistycznej zbrodni, okazało swój sprzeciw oblewając pomnik sowieckich „utrwalaczy” farbą. Jak bardzo byli zdziwieni, gdy za ten czyn postawiono ich w stan oskarżenia przed sądem wolnej Rzeczypospolitej! Obrony oskarżonych podjęli się prawnicy Ordo Iuris, a liczne środowiska patriotyczne zażądały ich niezwłocznego uniewinnienia.

 

Rozprawa odbędzie się jeszcze w styczniu 2018 roku! Dlatego zaapelujemy do sądu i władz RP o:

 

 • uniewinnienie młodych mężczyzn, którzy zostali postawieni przed sądem i oskarżeni o „znieważanie” pomnika promującego totalitarny system komunistyczny (art. 261 Kodeksu Karnego),

 • usunięcie obelisku w Rząbcu wraz z widniejącą na nim tablicą, która polskich patriotów nazywa sprzymierzeńcami Hitlera i sławi zbrodnicze działania komunistycznych „utrwalaczy” władzy ludowej,

 • zastąpienie obelisku pomnikiem godnie upamiętniającym żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, którzy 8 września 1944 r. stoczyli walkę pod Rząbcem.

 

Nie pozwólmy, by miejsca pamięci utrwalały komunistyczne kłamstwo. Nasz wspólny głos będzie przejawem szczerej troski o dobro Ojczyzny i walki o prawdę. Razem możemy obronić tożsamość naszej Ojczyzny!

 

Nasz wielki rodak, św. Jan Paweł II, przestrzegał: „Naród, który traci pamięć, traci swą tożsamość”.

 

Z poważaniem

adw. Jerzy Kwaśniewski

Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu 9 listopada 2012 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę, w której stwierdza: „Siedemdziesiąt lat temu, w 1942 r., powstały Narodowe Siły Zbrojne, jedna z trzech największych polskich organizacji wojskowych walczących o wolną i niepodległą Polskę. (..) Narodowe Siły Zbrojne, zachowując swoją samodzielność, stały się częścią Sił Zbrojnych w Kraju, podległych legalnym władzom RP na uchodźstwie i wniosły istotny wkład w walkę o niepodległość Rzeczypospolitej. (…) Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, czcząc ich pamięć, stwierdza, że Narodowe Siły Zbrojne dobrze zasłużyły się Ojczyźnie.”

 

Dlatego bardzo niepokoi mnie fakt, że w wolnej Polsce, w 100. rocznicę odzyskania niepodległości, w naszej Ojczyźnie nadal propagowane jest kłamstwo i gloryfikowane są zbrodnie reżimu komunistycznego. W Rząbcu na kielecczyźnie, gdzie 8 września 1944 r. żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych stoczyli potyczkę z oddziałami Armii Ludowej wzmocnionymi przez Sowietów z NKGB, nadal stoi obelisk, który oddaje cześć sowieckim agentom i pospolitym bandytom. Bohaterowie Świętokrzyskiej Brygady Narodowych Sił Zbrojnych nazwani są „sprzymierzeńcami Hitlera”, a ich oprawcy czczeni jako „polscy patrioci”.

 

Dlatego doskonale rozumiem uczucia trójki młodych mężczyzn, którzy zdesperowani i wstrząśniecie faktem, że niemal 30 lat po obaleniu reżimu komunistycznego, Rzeczpospolita Polska nadal oddaje hołd zbrodniarzom i zohydza żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, oblali pomnik farbą. Uważam, że stawianie ich przed sądem jest w tym miejscu całkowicie nieuprawione. Postępowanie toczy się przed Sądem Rejonowym we Włoszczowie (sprawa o sygnaturze II K 322/17, II Wydział Karny), a pozwani oskarżeni są o znieważanie pomnika promującego totalitarny system komunistyczny (art. 261 Kodeksu Karnego). Czyn ten był w pełni usprawiedliwiony, a ich działanie motywowane szczerą miłością do Ojczyzny.

 

W związku z powyższym, apeluję o ich uniewinnienie oraz o usunięcie haniebnego pomnika, który fałszuje historię Polski i cynicznie wypacza pamięć o prawdziwych bohaterach. Podjęcie tych działań jest nie tylko wyrazem sprawiedliwości, ale również wymogiem prawnym o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (ust. z dnia 1 kwietnia 2016 r.).

 

Wzywam również do godnego upamiętnienia żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, którzy 8 września 1944 r. stoczyli walkę pod Rząbcem. Jestem przekonany, że to niezbędny gest docenienia i uczczenia bohaterów, którzy oddawali swoje życie za wolność naszej Ojczyny.

 

Nasz wielki rodak, św. Jan Paweł II, przestrzegał: „Naród, który traci pamięć, traci swą tożsamość”.

 

Z wyrazami szacunku

 

 

 

 

 

 

Uzupełnij

Twój email nigdzie nie będzie publikowany i udostępniany.

 • Aktualności, Świat

 • 19.Sty
 • Polacy coraz bardziej zadowoleni z życia.
 • Hasła, w stylu „nigdy więcej” są komiczne. One starają się zaklinać rzeczywistość, ale nic nie wnoszą; są samouspokojeniem dla ich autorów. Nadzieję trzeba zachowywać zawsze, nadzieja umiera ostatnia. Trzeba przypominać historie polskiej niezgody. Wskazywać na jej konsekwencje i poruszać sumienia. O tym właśnie mówiłem w Świątyni Opatrzności podczas Mszy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości. […]

 • Opinie i analizy

 • 21.Sty
 • Brutalny mord w Gdańsku.
 • Na taśmach z restauracji „Sowa i Przyjaciele” jest nagranie rozmowy niejakiego Sienkiewicza z Belką. Sienkiewicz namawia Belkę do tego by wpuścił do systemu gospodarczego tyle pieniędzy ile się da, bo jak PO przegra wybory to staną inwestycje i wtedy oni, jako środowisko, zostaną bez pieniędzy. Przewidywania Pana Sienkiewicza sprawdziły się , rzeczywiście współczynnik Giniego wskazuje […]

 • Historia, tradycja, kultura

 • 05.Sty
 • XI Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę, 5 stycznia 2019.
 • Na Jasną Górę przybyła dziś 11. Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców. W południe jej uczestnicy zgromadzili się na uroczystej Mszy św. W tym roku modlitewnemu spotkaniu u stóp jasnogórskiej Pani przyświeca hasło „Zło dobrem zwyciężaj”. Podczas eucharystii nastąpił akt zawierzenia i poświęcenia barw klubowych. Następnie pielgrzymi spotkają się z Zofią Pilecką, córką pułkownika Witolda Pileckiego, żołnierza Armii […]

 • Latający Uniwersytet, wydarzenia, akcje, zaproszenia

 • <?php the_title(); ?>
 • 20.Sty
 • Zapraszamy Państwa do słuchania!
 • NiepoprawneRadio.PL – Audycja 1011 (niedzielna) Włącz klikając w jedną z ikonek odtwarzaczy: lub ikonki playerów: 19:00 Blog: Gadający Grzyb – Coudenhove-Kalergi – europejski federealista http://podgrzybem.blogspot.com/ 19:14 Blog: Lech ‚Losek’ Mucha – Wyscigi na oslach https://www.blog-n-roll.pl/pl/blogs/lech-losek-mucha#.XEIxbVxKhPZ 19:24 Felieton: Kris – Polska podjela niebezpieczna gre? 19:31 Audiobook: Florian Czarnyszewicz (czyta Wladyslaw) – Wicik Żywica, odc. 54 (ostatni), […]