Decyzja podatkowa nieważna, bo zastosowano komunistyczną nazwę ulicy?

Informację zamieścił

Czy decyzja w zakresie podatku od nieruchomości podlega uchyleniu w związku z ustawy dekomunizacyjną? Taką kwestię będzie musiało rozstrzygnąć samorządowe kolegium odwoławcze w Warszawie, a być może i w dalszej kolejności sądy administracyjne.

 

Sprawa zaczyna się 15 listopada ubr., kiedy Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał decyzje w zakresie podatku od nieruchomości za lata 2014-2015 wobec państwa K. (poprzednie decyzje za te okresy były wadliwe i zostały uchylone przez SKO). Podatnicy nie zgodzili się z tymi decyzjami i złożyli odwołanie. Sprawą zainteresowało się także Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE, które po przeanalizowaniu zauważyło że decyzja zawiera błędną nazwy ulicy w związku z tzw. ustawą dekomunizacyjną.

 

Decyzję wydano bowiem wobec podatników, wskazując jako miejsce zamieszkania – ulicę Stanisława Tołwińskiego (na warszawskim Żoliborzu). Tymczasem jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dn. 17.04.2009 sygn.akt I SA/Lu405/08 – … Oznaczenie strony w decyzji powinno zostać zawarte w decyzji w sposób zupełny tzn. w stosunku do osób fizycznych z podaniem imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania lub pobytu…. Oznaczenie strony jest niezwykle ważnym elementem decyzji, kreuje on bowiem podmiot jej praw i obowiązków. O tym jak istotne jest prawidłowe oznaczenie adresata decyzji świadczy chociażby to, iż skierowanie decyzji do osoby nie będącej stroną w sprawie, stanowi wadę skutkującą stwierdzeniem nieważności decyzji… Otóż wydane decyzje nie zawierają zupełnego oznaczenia strony, skoro podano w nim nieaktualny adres. Jak wynika z §1 zarządzenia wojewody mazowieckiego z dnia 9 listopada 2017 r. opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 10 listopada 2017 i wchodzącego z dniem ogłoszenia, uległa zmianie nazwa dotychczasowej ulicy Stanisława Tołwińskiego na ulicę PPłk Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza”. Wprawdzie decyzje i dokumenty zawierającą starą nazwę – zgodnie z art.5 ust.1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki – zachowują ważność, ale nie dotyczy to nowych dokumentów wydanych już po wejściu w życie zarządzenia. Tym samym oznaczenie strony powinno zawierać już nowy prawidłowy adres tj. przy ppłk Macieja Kalenkiewicza „Kotwicza” a nie Stanisława Tołwińskiego.

 

Posługiwanie się komunistyczną (uchyloną) nazwą ulicy w dokumencie urzędowym narusza przepis art.1 ust.1 w związku z ust.2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki tj. iż Nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Za propagujące komunizm uważa się także nazwy odwołujące się do osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w Polsce w latach 1944–1989. O ile można zrozumieć, iż osoby fizyczne z opóźnieniem przyswajają sobie nową nazwę, o tyle nie można akceptować stosowania komunistycznej nazwy przez organ administracji publicznej i to w decyzjach urzędowych.

 

Sprawa wbrew pozorom jest bardzo istotna, albowiem wydano w Warszawie wiele decyzji administracyjnych i podatkowych po 10 listopada ubr., w których nadal stosowano błędne komunistyczne nazwy ulic, a nie wskazywano nowych nazw. Może zatem się okazać, iż decyzje te są nieważne.

 

(opubl. w Serwis21)

Tagi: ,

Uzupełnij

Twój email nigdzie nie będzie publikowany i udostępniany.

 • Aktualności, Świat

 • 15.Wrz
 • W ciągu ostatnich 10 lat pogłębił się proces laicyzacji i współczesna Europa „żyje tak, jakby Boga nie było”
 • Partia polityczna ma szczególny rodzaj wiarygodności, bo jeśli wykonuje swoje zobowiązania w skali kraju, to można przyjąć, że będzie robiła to także na poziomie samorządów . Wolność jest tą wartością, którą Polacy szczególnie cenią. Jej potrzeba tkwi w Polakach i jest to zrozumiałe, „wynika z doświadczenia naszego narodu”. Jarosław Kaczyński w swoim przemówieniu podkreślał wagę wiarygodności w życiu publicznym. Zaznaczył, że sprzyjają temu kontrole, bo – dodał – „każda władza demoralizuje, a władza […]

 • Opinie i analizy

 • 14.Wrz
 • Przyjaciel Rosji i Putina, nienawidzi Orbana! Kim jest Frank Schwabe, który zaprosił Kozłowską do Bundestagu?
 •       Frank Schwabe, wpływowy polityk SPD i niemiecki parlamentarzysta, był jednym inicjatorów wizyty Ludmiły Kozłowskiej w Niemczech. Choć kreuje się na wielkiego obrońcę praw człowieka, to od wielu lat wspiera rosyjskie lobby w niemieckiej polityce. Bronił też Rosji, gdy ta anektowała Krym i krytykował rewolucję, która przyniosła Ukrainie wolność. CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kozłowska nadaje w Berlinie! Histeryczne tony na wysłuchaniu w Bundestagu: „Polska demokracja zmierza ku upadkowi!”   Martin […]

 • Historia, tradycja, kultura

 • 17.Wrz
 • 17 września 1939 r. godz. 4.20 nad ranem
 •       Pomimo fatalnego rozkazu Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza „z Sowietami nie walczyć”, oddziały KOP koło Podwołoczysk na Podolu – jako pierwsze – zdecydowały się na nierówną walkę z ogromnymi siłami Armii Czerwonej, która runęła na granicę Rzeczypospolitej. Choć ostatnie polskie jednostki wykrwawiały się w boju z Niemcami, Stalin nie ryzykował i 17 września skierował […]

 • Latający Uniwersytet, wydarzenia, akcje, zaproszenia

 • <?php the_title(); ?>
 • 16.Wrz
 • Dziś kilka wykładów z historii
 • NiepoprawneRadio.PL – Audycja 978 (niedzielna) – Zapraszamy Państwa do słuchania! Włącz klikając w jedną z ikonek odtwarzaczy: lub ikonki playerów: 19:00 Blog:Gadający Grzyb – Musk, czyli psychopaci są wśród nas http://podgrzybem.blogspot.com/ 19:08 Blog:Rosemann (czyta MarkD) – My, boty.. https://blog-n-roll.pl/pl/blogs/rosemann 19:17 Audiobook:Florian Czarnyszewicz (czyta Władysław) – Wicik Żywica, odc 21 http://wicikzywica.niepoprawneradio.pl 19:38 Historia:plk Żurowski Antoni Władysław […]