Pozwolenie na budowę Wolskiego Centrum Kultury w Parku Szymańskiego wydali urzędnicy podlegający wyłączeniu?

Informację zamieścił

Czy w Parku Szymańskiego na warszawskiej Woli powstanie Wolskie Centrum Kulturalne? Władze Warszawy zabezpieczyły środki finansowe, wydały nawet pozwolenie na budowę. Nie liczono się z opinią publiczną, protesty mieszkańców i Stowarzyszenia Stop Zabudowie Parku Szymańskiego lekceważono. Do czasu… 

Dziś sprawa nabrała nieoczekiwanego zwrotu.

Otóż Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 22.09.2017 roku wydał decyzję nr 108/N/2017 ws. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Miasta Stołecznego Warszawy obejmujące budowę siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej w Warszawie na działce Ew. 7/10 z obrębu 6-07-04 w dzielnicy Wola M.St. Warszawy. Władze Miasta liczyły że to zakończy sprawę, wszak organizacje społeczne nie mogą uczestniczyć w postępowaniach w/s pozwolenia na budowę. Innymi słowy, nikogo nie było, kto mógłby zakwestionować decyzję.

Było to nie liczyć się ze Stowarzyszeniem Interesu Społecznego WIECZYSTE, które wystąpiło z petycją publiczną do wojewody o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności powyższej decyzji, gdyż urzędnicy którzy ją wydawali, podlegali wyłączeniu z postępowania, albowiem byli zatrudnieni przez wnioskodawcę.

Jak podkreśla stowarzyszenie – Decyzję wydała Anna Zabłocka – naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa M. St. Warszawy oraz Michał Budzyński – kierownik referatu Architektury i Budownictwa Wydziału Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Wola. Ponadto samo postępowanie administracyjna prowadziła Ewa Dworecka-Zakrzewska (główny specjalista w WAiB dla dzielnicy Wola). Wszyscy ww. urzędnicy są zatrudnieni przez wnioskodawcę tj. Miasto Stołecznego Warszawy. Zgodnie z art.24§1 kpa Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie: w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki; Również art.24§3 przewiduje wyłączenie pracownika, jeżeli zostanie uprawdopodobniona okoliczność mogąca wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika. Nie ulega wątpliwości, iż zachodzi sytuacja określona w art.24 kpa, albowiem urzędnicy wydający decyzję pozostawali w stosunku prawnym (zatrudnienia) z wnioskodawcą (M.St.Warszawa) i otrzymywali od tegoż wnioskodawcy wynagrodzenie za swoją pracę. Nic nie stało na przeszkodzie by Prezydent Warszawy upoważnił do wydawania decyzji osobę nie pozostającą w stosunku zatrudnienia z wnioskodawcą – Miastem Stołecznym Warszawa lub by ze względu na fakt iż także Prezydent jest w stosunku prawnym z wnioskodawcą, organ wyłączył się z postępowania i przekazał do organu wyższego stopnia celem załatwienia sprawy w trybie art.26§2 k.p.a. 

Zgodnie z art.145.§ 1. Kpa W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27, natomiast zgodnie z art.156§1 stwierdza się nieważność decyzji w przypadku jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa oraz gdy zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Sprawa ma istotne znaczenie, albowiem może być więcej takich sytuacji w Warszawie.

(opubl. w Serwis21 – 7/02/2018)

Tagi: ,

Uzupełnij

Twój email nigdzie nie będzie publikowany i udostępniany.

 • Aktualności, Świat

 • 15.Wrz
 • W ciągu ostatnich 10 lat pogłębił się proces laicyzacji i współczesna Europa „żyje tak, jakby Boga nie było”
 • Partia polityczna ma szczególny rodzaj wiarygodności, bo jeśli wykonuje swoje zobowiązania w skali kraju, to można przyjąć, że będzie robiła to także na poziomie samorządów . Wolność jest tą wartością, którą Polacy szczególnie cenią. Jej potrzeba tkwi w Polakach i jest to zrozumiałe, „wynika z doświadczenia naszego narodu”. Jarosław Kaczyński w swoim przemówieniu podkreślał wagę wiarygodności w życiu publicznym. Zaznaczył, że sprzyjają temu kontrole, bo – dodał – „każda władza demoralizuje, a władza […]

 • Opinie i analizy

 • 14.Wrz
 • Przyjaciel Rosji i Putina, nienawidzi Orbana! Kim jest Frank Schwabe, który zaprosił Kozłowską do Bundestagu?
 •       Frank Schwabe, wpływowy polityk SPD i niemiecki parlamentarzysta, był jednym inicjatorów wizyty Ludmiły Kozłowskiej w Niemczech. Choć kreuje się na wielkiego obrońcę praw człowieka, to od wielu lat wspiera rosyjskie lobby w niemieckiej polityce. Bronił też Rosji, gdy ta anektowała Krym i krytykował rewolucję, która przyniosła Ukrainie wolność. CZYTAJ RÓWNIEŻ: Kozłowska nadaje w Berlinie! Histeryczne tony na wysłuchaniu w Bundestagu: „Polska demokracja zmierza ku upadkowi!”   Martin […]

 • Historia, tradycja, kultura

 • 17.Wrz
 • 17 września 1939 r. godz. 4.20 nad ranem
 •       Pomimo fatalnego rozkazu Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza „z Sowietami nie walczyć”, oddziały KOP koło Podwołoczysk na Podolu – jako pierwsze – zdecydowały się na nierówną walkę z ogromnymi siłami Armii Czerwonej, która runęła na granicę Rzeczypospolitej. Choć ostatnie polskie jednostki wykrwawiały się w boju z Niemcami, Stalin nie ryzykował i 17 września skierował […]

 • Latający Uniwersytet, wydarzenia, akcje, zaproszenia

 • <?php the_title(); ?>
 • 16.Wrz
 • Dziś kilka wykładów z historii
 • NiepoprawneRadio.PL – Audycja 978 (niedzielna) – Zapraszamy Państwa do słuchania! Włącz klikając w jedną z ikonek odtwarzaczy: lub ikonki playerów: 19:00 Blog:Gadający Grzyb – Musk, czyli psychopaci są wśród nas http://podgrzybem.blogspot.com/ 19:08 Blog:Rosemann (czyta MarkD) – My, boty.. https://blog-n-roll.pl/pl/blogs/rosemann 19:17 Audiobook:Florian Czarnyszewicz (czyta Władysław) – Wicik Żywica, odc 21 http://wicikzywica.niepoprawneradio.pl 19:38 Historia:plk Żurowski Antoni Władysław […]