Pozwolenie na budowę Wolskiego Centrum Kultury w Parku Szymańskiego wydali urzędnicy podlegający wyłączeniu?

Informację zamieścił

Czy w Parku Szymańskiego na warszawskiej Woli powstanie Wolskie Centrum Kulturalne? Władze Warszawy zabezpieczyły środki finansowe, wydały nawet pozwolenie na budowę. Nie liczono się z opinią publiczną, protesty mieszkańców i Stowarzyszenia Stop Zabudowie Parku Szymańskiego lekceważono. Do czasu… 

Dziś sprawa nabrała nieoczekiwanego zwrotu.

Otóż Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 22.09.2017 roku wydał decyzję nr 108/N/2017 ws. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Miasta Stołecznego Warszawy obejmujące budowę siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej w Warszawie na działce Ew. 7/10 z obrębu 6-07-04 w dzielnicy Wola M.St. Warszawy. Władze Miasta liczyły że to zakończy sprawę, wszak organizacje społeczne nie mogą uczestniczyć w postępowaniach w/s pozwolenia na budowę. Innymi słowy, nikogo nie było, kto mógłby zakwestionować decyzję.

Było to nie liczyć się ze Stowarzyszeniem Interesu Społecznego WIECZYSTE, które wystąpiło z petycją publiczną do wojewody o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności powyższej decyzji, gdyż urzędnicy którzy ją wydawali, podlegali wyłączeniu z postępowania, albowiem byli zatrudnieni przez wnioskodawcę.

Jak podkreśla stowarzyszenie – Decyzję wydała Anna Zabłocka – naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa M. St. Warszawy oraz Michał Budzyński – kierownik referatu Architektury i Budownictwa Wydziału Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Wola. Ponadto samo postępowanie administracyjna prowadziła Ewa Dworecka-Zakrzewska (główny specjalista w WAiB dla dzielnicy Wola). Wszyscy ww. urzędnicy są zatrudnieni przez wnioskodawcę tj. Miasto Stołecznego Warszawy. Zgodnie z art.24§1 kpa Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie: w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki; Również art.24§3 przewiduje wyłączenie pracownika, jeżeli zostanie uprawdopodobniona okoliczność mogąca wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika. Nie ulega wątpliwości, iż zachodzi sytuacja określona w art.24 kpa, albowiem urzędnicy wydający decyzję pozostawali w stosunku prawnym (zatrudnienia) z wnioskodawcą (M.St.Warszawa) i otrzymywali od tegoż wnioskodawcy wynagrodzenie za swoją pracę. Nic nie stało na przeszkodzie by Prezydent Warszawy upoważnił do wydawania decyzji osobę nie pozostającą w stosunku zatrudnienia z wnioskodawcą – Miastem Stołecznym Warszawa lub by ze względu na fakt iż także Prezydent jest w stosunku prawnym z wnioskodawcą, organ wyłączył się z postępowania i przekazał do organu wyższego stopnia celem załatwienia sprawy w trybie art.26§2 k.p.a. 

Zgodnie z art.145.§ 1. Kpa W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27, natomiast zgodnie z art.156§1 stwierdza się nieważność decyzji w przypadku jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa oraz gdy zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Sprawa ma istotne znaczenie, albowiem może być więcej takich sytuacji w Warszawie.

(opubl. w Serwis21 – 7/02/2018)

Tagi: ,

Uzupełnij

Twój email nigdzie nie będzie publikowany i udostępniany.

 • Aktualności, Świat

 • 14.Lip
 • Dzięki polskim rodzinom polskość przez wieki przetrwała, rozwija się i kwitnie.
 • Nawet mając skrajnie inne wizje i poglądy polityczne i społeczne niż polski rząd wypadałoby jednak zachować odrobinę rozumu i kontaktu z rzeczywistością, ale na to najwyraźniej się nie zanosi. Róbmy więc swoje, bo to się już nie sklei, a dziejowych wyzwań dla Polski i Polaków nie brakuje. Program 500 Plus jak trafnie stwierdził w Łodzi premier Mateusz Morawiecki wydobył polskie rodziny wielodzietne i kilka milionów polskich dzieci z prawdziwej […]

 • Opinie i analizy

 • 11.Lip
 • Brett Kavanaugh! Powrót Ameryki do źródeł. Decyzja, która odmienia Stany Zjednoczone na lata do przodu
 •       Ameryka wstrzymała oddech o godzinie 8.00 wieczorem czasu chicagowskiego. O tej porze 9-go lipca prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił nazwisko kandydata do Sądu Najwyższego. Jest nim Brett Kavanaugh. Absolwent uniwersytetu Yale, Jeden ze znakomitszych konstytucjonalistów. Prawnik uczestniczący w impeachmencie Billa Clintona po śledztwie Kena Starra, dotyczącego także niewyjaśnionej śmierci Vince Fostera. Także podliczania głosów na Florydzie w kontrowersyjnych wyborach 2000 roku. Sąd […]

 • Latający Uniwersytet, wydarzenia, akcje, zaproszenia

 • <?php the_title(); ?>
 • 12.Lip
 • Dziś jak zwykle w czwartek – nowa audycja
 • NiepoprawneRadio.PL – Audycja 959 (czwartkowa) – Zapraszamy Państwa do słuchania! Włącz klikając w jedną z ikonek odtwarzaczy: lub ikonki playerów: 19:00 Blog:Gadający Grzyb – Polska – kraj migracyjny http://podgrzybem.blogspot.com/ 19:11 Blog:Katarzyna – Rozmyślania przy zmywaku mamy Katarzyny – Fakty skrywane pod kwiatami http://katarzyna.niepoprawneradio.pl 19:25 Blog:Lech Makowiecki (czyta MarkD) – Nauki płynące z ludobójstwa na Wołyniu […]