Pozwolenie na budowę Wolskiego Centrum Kultury w Parku Szymańskiego wydali urzędnicy podlegający wyłączeniu?

Informację zamieścił

Czy w Parku Szymańskiego na warszawskiej Woli powstanie Wolskie Centrum Kulturalne? Władze Warszawy zabezpieczyły środki finansowe, wydały nawet pozwolenie na budowę. Nie liczono się z opinią publiczną, protesty mieszkańców i Stowarzyszenia Stop Zabudowie Parku Szymańskiego lekceważono. Do czasu… 

Dziś sprawa nabrała nieoczekiwanego zwrotu.

Otóż Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy w dniu 22.09.2017 roku wydał decyzję nr 108/N/2017 ws. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla Miasta Stołecznego Warszawy obejmujące budowę siedziby Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Elekcyjnej w Warszawie na działce Ew. 7/10 z obrębu 6-07-04 w dzielnicy Wola M.St. Warszawy. Władze Miasta liczyły że to zakończy sprawę, wszak organizacje społeczne nie mogą uczestniczyć w postępowaniach w/s pozwolenia na budowę. Innymi słowy, nikogo nie było, kto mógłby zakwestionować decyzję.

Było to nie liczyć się ze Stowarzyszeniem Interesu Społecznego WIECZYSTE, które wystąpiło z petycją publiczną do wojewody o wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności powyższej decyzji, gdyż urzędnicy którzy ją wydawali, podlegali wyłączeniu z postępowania, albowiem byli zatrudnieni przez wnioskodawcę.

Jak podkreśla stowarzyszenie – Decyzję wydała Anna Zabłocka – naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa M. St. Warszawy oraz Michał Budzyński – kierownik referatu Architektury i Budownictwa Wydziału Architektury i Budownictwa dla dzielnicy Wola. Ponadto samo postępowanie administracyjna prowadziła Ewa Dworecka-Zakrzewska (główny specjalista w WAiB dla dzielnicy Wola). Wszyscy ww. urzędnicy są zatrudnieni przez wnioskodawcę tj. Miasto Stołecznego Warszawy. Zgodnie z art.24§1 kpa Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie: w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki; Również art.24§3 przewiduje wyłączenie pracownika, jeżeli zostanie uprawdopodobniona okoliczność mogąca wywołać wątpliwość co do bezstronności pracownika. Nie ulega wątpliwości, iż zachodzi sytuacja określona w art.24 kpa, albowiem urzędnicy wydający decyzję pozostawali w stosunku prawnym (zatrudnienia) z wnioskodawcą (M.St.Warszawa) i otrzymywali od tegoż wnioskodawcy wynagrodzenie za swoją pracę. Nic nie stało na przeszkodzie by Prezydent Warszawy upoważnił do wydawania decyzji osobę nie pozostającą w stosunku zatrudnienia z wnioskodawcą – Miastem Stołecznym Warszawa lub by ze względu na fakt iż także Prezydent jest w stosunku prawnym z wnioskodawcą, organ wyłączył się z postępowania i przekazał do organu wyższego stopnia celem załatwienia sprawy w trybie art.26§2 k.p.a. 

Zgodnie z art.145.§ 1. Kpa W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27, natomiast zgodnie z art.156§1 stwierdza się nieważność decyzji w przypadku jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa oraz gdy zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Sprawa ma istotne znaczenie, albowiem może być więcej takich sytuacji w Warszawie.

(opubl. w Serwis21 – 7/02/2018)

Tagi: ,

Uzupełnij

Twój email nigdzie nie będzie publikowany i udostępniany.

 • Aktualności, Świat

 • 18.Lis
 • Trzy lata „dobrej zmiany”.
 • Słuszność mają ci, którzy wiernie trwają przy dobru, bohaterami są ci, którzy dla Ojczyzny gotowi są oddać własne życie, idąc za głosem sumienia – mówił ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski podczas Mszy św. inaugurującej X Rekolekcje Góralskie „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Zaznaczył, że po 123 latach niewoli, świętując 100 lat odzyskania niepodległości, Polacy mają możliwość […]

 • Opinie i analizy

 • 18.Lis
 • Kiedy Rosja utraci Syberię?
 • Trójkąt Rosja-Chiny-USA od bardzo dawna stanowił pole do popisu różnych analityków zajmujących się geopolityka. Jak ja to lubię! Do moich ulubionych wariantów należy wystąpienie Chin wraz Rosją przeciwko USA. Już widzę rój chińskich amfibii lądujących na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. A przecież sprawa jest bardzo prosta i historycznie uzasadniona. Nawet nie trzeba siw za bardzo […]

 • Polityka, gospodarka, prawo i represje

 • 27.Paź
 • wpolityce: To już koniec? Posłowie Kukiz ’15: Nasz klub parlamentarny może nie przetrwać tego weekendu
 •   wPolityce.pl Kukiz '15 / autor: Fratria   Z informacji do których dotarł portal wPolityce.pl wynika, że klub parlamentarny Kukiz‘15 rozsypuje się. Nasi rozmówcy, parlamentarzyści Kukiz‘15 twierdzą, że może się rozpaść w najbliższych dniach.   Możemy nie przetrwać do Wszystkich Świętych — komentuje w rozmowie z portalem wPolityce.pl jeden z posłów Kukiz‘15. Inny z parlamentarzystów podkreśla, że może to nastąpić znacznie szybciej. Dynamika wczorajszego dnia, rano wyjście z klubu Jakuba Kuleszy, w nocy twity Pawła Kukiza, była […]

 • Wiara, społeczeństwo i cywilizacja

 • 27.Paź
 • Bułgaria: Kościół katolicki zaniepokojony nowym ustawodawstwem wyznaniowym
 • Biskupi Bułgarii wyrazili zaniepokojenie przyjętymi przez parlament zmianami w ustawodawstwie wyznaniowym – informuje włoska agencja katolicka SIR. Jak zauważają katoliccy pasterze, nowe zapisy zawierają elementy dyskryminujące inne wyznania niż prawosławie i islam oraz przewidują niedopuszczalną interwencję władz państwowych w działalność wspólnot religijnych.   Propozycja ustawy została zatwierdzona w pierwszym głosowaniu przez parlament 11 października. Przeciwna […]

 • Latający Uniwersytet, wydarzenia, akcje, zaproszenia

 • <?php the_title(); ?>
 • 18.Lis
 • Dziś od 19:00 i co osiem godzin
 • NiepoprawneRadio.PL – Audycja 996 (niedzielna) – Zapraszamy Państwa do słuchania! Włącz klikając w jedną z ikonek odtwarzaczy: lub ikonki playerów: 19:00 Blog: Gadający Grzyb – Chcemy niewolników! http://podgrzybem.blogspot.com/ 19:08 Blog: Elig (czyta MarkD) – Dalszy ciąg szaleństwa http://naszeblogi.pl/user/136/wpisy 19:16 Felieton: Małgorzata Todd – Póki my żyjemy http://mtodd.pl 19:22 Audiobook : Florian Czarnyszewicz (czyta Władysław) – […]