Rząd PiS prowadzi politykę zachęt do tworzenia rodzin.

Informację zamieścił

Głównym celem Blogmedia24 jest stworzenie medium obywatelskiego dla blogerów oraz uczestników for internetowych, w celu rozwoju publicznej debaty, budowy społeczności obywatelskich i podejmowania inicjatyw zgłaszanych i inicjowanych przez blogerów i użytkowników portalu. Stowarzyszenie Blogmedia24.pl występuje w imieniu blogerów i użytkowników do właściwych organów państwa oraz innych instytucji.

Minister Rafalska  o programie 500 plus, który – jak wskazała -nie jest wprawdzie przyczyną decyzji o powiększeniu rodziny, ale „jest to jeden z istotnych czynników, który pokazuje, że rząd Prawa i
Sprawiedliwości prowadzi politykę zachęt do tworzenia w Polsce rodzin, budowania tych rodzin i wspiera rodziny, jeżeli te rodziny wychowują dzieci”. Dodała, że „do tej pory” w rodzinach wielodzietnych „było największe ubóstwo”.Bez dwóch zdań ubóstwo dzieci i młodzieży, ubóstwo w rodzinach wielodzietnych zmalało. I to zmalało w takim tempie, które sytuuje nas w tym zmniejszaniu ubóstwa na najwyższym poziomie w Europie”Minister Rafalska: Rząd PiS prowadzi politykę zachęt do tworzenia rodzin

Nigdy po roku 1989 nie było tak dużej pomocy dla rodzin wychowujących dzieci

Program Rodzina 500 plus będzie kosztował w roku 2018 około 25 mld zł, program wyprawki szkolnej pochłonie około 1,5 mld zł, wreszcie program darmowych podręczników w tym roku kolejne 0,5 mld zł, co oznacza, że sumarycznie na te 3 cele będzie w tym roku przeznaczone
blisko 27 mld zł. Wszystkie te wydatki to blisko 1,5 proc. naszego PKB, są realizowane jednocześnie ze zmniejszaniem rozmiarów długu publicznego, więc nie byłoby to możliwe bez znaczącego uszczelnienia systemu podatkowego, w tym w szczególności podatku VAT. Przypomnijmy tylko, że przez 2 lata realizacji programu Rodzina 500 plus zostało wypłacone blisko 48 mld zł, zostało nim objęte aż 1,4 mln „pierwszych” dzieci (500 zł przysługuje takim dzieciom, jeżeli miesięczne dochody na członka rodziny nie przekraczają 800 zł, a w przypadku dziecka
niepełnosprawnego 1200 zł na osobę), a także 70 proc. rodzin, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

Program Stołówka+. MEN chce ciepłych posiłków dla każdego ucznia,

Przystępując do prac nad projektem, MEN szacował, że przystosowanie infrastruktury do programu pochłonie miliard złotych.

Marczuk: Padła bariera 1 mln wniosków online o Dobry start i 500 plus

Padła bariera 1 mln wniosków online złożonych o Dobry start (300+) i 500+ od zaledwie 1 lipca – poinformował wiceminister rodziny i pracy Bartosz Marczuk.

Polska będzie krajem przyjaznym dla wszystkich, bez względu na wiek czy poziom sprawności

Sprawimy żeby Polska była krajem przyjaznym dla wszystkich, bez względu na wiek czy poziom sprawności – powiedział premier Mateusz Morawiecki. Rząd przyjął dziś projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu „Dostępność Plus”.

Kolejna reforma emerytalna będzie kosztować 34,77 mld zł. PPK już od stycznia 2019

Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) zakłada łączne wydatki sektora finansów publicznych w kwocie 34,77 mld zł w ciągu 10 lat, wynika z oceny skutków regulacji (OSR).

68 proc. Polaków ocenia swoją sytuację finansową pozytywnie

68 proc. rodaków pozytywnie ocenia swoją sytuację finansową, a 22 proc. przyznało, że ma gorszą sytuację finansową, bo ich dochody zmalały wobec ubiegłego roku – wynika z raportu Krajowego Rejestru Długów.

Wynagrodzenie w czerwcu rdr wzrosło o 7,5 proc. – GUS

Przeciętne wynagrodzenie brutto w czerwcu 2018 roku wyniosło 4.848,16 zł, co oznacza, że rdr wzrosło o 7,5 proc. – podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie rdr wzrosło o 3,7 proc.

Milionerzy w Polsce. Już ponad 24 tys. osób ma gigantyczne dochody

Dobra koniunktura przekłada się na coraz większą liczbę osób, których roczne dochody przekraczają milion zł. W zeszłym roku było ich aż o 17 proc. więcej niż w poprzednim.

Polska znalazła sie w gospodarczej czołówce Europy

Polska znalazła się w czołówce krajów, z najszybszym wzrostem PKB w 2018 roku w Europie. Według ostatnich danych Spectator Index w 2018 roku wzrost gospodarczy wyniesie nad Wisłą 4,2 proc.

Polska najlepiej rozwijającym się rynkiem na świecie

Agencja Bloomberga przeprowadziła badanie z którego wynika, że w ocenach inwestorów i
zarządzających funduszami Polska plasuje się na drugim miejscu  w każdej z trzech kategorii: inwestycje w akcje, obligacje oraz waluty.

S&P utrzymała prognozy dla Polski

Agencja S&P Global Ratings utrzymała prognozy kluczowych wskaźników fiskalnych oraz dynamiki PKB Polski na lata 2019-2021 -wynika z raportu datowanego na 16 lipca. Analitycy S&P obniżyli
natomiast oczekiwaną ścieżkę inflacji w Polsce.

Ekspert MFW: Polska gospodarka "jest w dobrym stanie"

Maury Obstfeld, dyrektor wydziału badań Międzynarodowego Funduszu Walutowego podczas poniedziałkowej konferencji prasowej z okazji opublikowania aktualizacji Światowej Prognozy Gospodarczej MFW, ocenił, że "generalnie polska gospodarka jest w dobrym stanie".

Opłaty za wodę i ścieki. Większość taryf bez zmian lub obniżonych

Trwa zatwierdzanie taryf za dostarczanie wody i odprowadzenie ścieków. Do tej pory Wody Polskie zatwierdziły niemal 80 procent wszystkich wniosków. Większość z zaakceptowanych taryf zostało
obniżonych lub niezmienionych.

Projekcja NBP: Inflacja znajdzie się nieznacznie powyżej celu w 2019 i 2020 r.

Inflacja konsumencka wyniesie 1,8% w 2018 r. i przyspieszy do 2,7% r/r w 2019 r. oraz do 2,9% w 2020 r., wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Projekcja NBP: Stopa bezrobocia spadnie do 3,6% w tym roku i do 3,4% w 2019 r.

Stopa bezrobocia będzie obniżać się do 3,6% na koniec tego roku i dalej do 3,4% na koniec 2019 r. oraz do 3,3% rok później (wobec 4,9% na koniec 2017 r.), wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego. Dynamika wynagrodzeń w latach 2018-2020 będzie utrzymywać się na podwyższonym poziomie, przewyższając w ujęciu realnym tempo wzrostu
wydajności pracy.

Nadwyżka w obrotach bieżących w maju wyniosła 42 mln EUR vs konsensus 166 mln EUR

Nadwyżka w obrotach bieżących w maju wyniosła 42 mln euro wobec konsensusu 166 mln euro deficytu – poda NBP. Eksport wzrósł o 2,7 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 3,1 proc. rdr, natomiast import wzrósł o 1,7 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 3,2 proc. rdr.

NBP: Inflacja w czerwcu wzrosła do 0,6 proc.

Inflacja bazowa, po wyłączeniu cen żywności i energii, w relacji rdr wyniosła w czerwcu 0,6 proc. wobec 0,5 proc. w maju – podał w poniedziałek NBP.

MIiR: Polska wykorzystała 58,6 proc. funduszy unijnych z obecnej perspektywy

Do 15 lipca podpisano z beneficjentami 37 310 umów o dofinansowanie projektów, na kwotę 196,6 mld zł – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Jest to 58,6 proc. wartości funduszy unijnych, przyznanych Polsce na lata 2014-2020.

GUS podał dane o produkcji przemysłowej za czerwiec

Produkcja sprzedana przedsiębiorstw przemysłowych zwiększyła się w czerwcu br. o 6,8% r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny . W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 4,2%.

Polski przemysł na wysokich obrotach w czerwcu. Budownictwo notuje rekordy

W czerwcu produkcja przemysłowa była o 6,8 proc. większa niż rok wcześniej – podał Główny Urząd Statystyczny. Dane dużo lepsze w porównaniu z poprzednim miesiącem i lepsze niż spodziewali się tego ekonomiści. W budownictwie jest najlepiej od 13. lat.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) spadł o 0,9 pkt proc. m/m i wyniósł plus 5,2 pkt w lipcu br. (i wzrósł o 1,2 pkt proc. r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski

Sprzedaż detaliczna w czerwcu wzrosła o 10,3 proc.

Sprzedaż detaliczna w czerwcu 2018 r. wzrosła o 10,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 3,4 proc. – podał w piątek Główny Urząd Statystyczny.

Wskaźnik Dobrobytu w VII bez zmian mdm – BIEC

Wskaźnik Dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczną kondycję polskiego społeczeństwa, w lipcu nie zmienił się względem czerwca – podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC).

Dostępność+. Rząd startuje z nowym programem

Dzięki programowi Dostępność+ chcemy sprawić, aby przestrzeń użytkowa służyła wszystkim Polakom. Ten program to spełnienie idei solidarności w przestrzeni publicznej – mówił  premier Mateusz Morawiecki. Rada Ministrów przyjęła we wtorek nowy rządowy projekt.

Na program Dostępność Plus rząd przeznaczy 23 mld zł

Dostępność Plus to nie tylko najbardziej kompleksowy, ale najdalej idący program przygotowany i realizowany w tej chwili w Unii Europejskiej – powiedział minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński.

Warchoł: Nowe prawo przeciw nadużyciom przy budowie dróg składa się z czterech filarów

Nowe prawo przeciw nadużyciom przy budowie dróg składa się z czterech filarów: obligatoryjnego rachunku powierniczego, specjalnego trybu administracyjnego, komisji inwestycji drogowych oraz wprowadzenia.

Z. Ziobro: przy budowie np. dróg dostaniesz pieniądze dopiero, jak zapłacisz podwykonawcy

W sprawach m.in. budowy dróg i autostrad wprowadzimy jasną zasadę: dostajesz pieniądze dopiero, jak zapłacisz podwykonawcy – zapowiedział w poniedziałek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Szef MS przedstawił założenia projektu nowego prawa przeciw nadużyciom koncernów przy budowie dróg i autostrad.

Polska na drodze transformacji cyfrowej w opiece zdrowotnej

Polska weszła na drogę transformacji systemowej w kierunku e-Zdrowia, czyli wykorzystywania technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych do wspierania działań związanych z ochroną zdrowia. Administracja publiczna i firmy farmaceutyczne mają coraz większą świadomość rozwiązań IT w medycynie i korzyści, jakie dzięki nim mogą odnieść zarówno oni, jak i pacjenci.

NFZ i ZUS podpisały porozumienie ws. rehabilitacji

Zapewnienie jak najszybszego powrotu do zdrowia w szczególności osób wykonujących pracę zarobkową oraz promocja profilaktyki zdrowotnej –zakłada m.in. podpisane we wtorek porozumienie między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowym Funduszem Zdrowia.

MON: aktualnie w WOT służy 11,6 tys. żołnierzy

Aktualnie w Wojskach Obrony Terytorialnej służy 11.6 tys. żołnierzy; docelowo ma ich być 53 tys; średnia wieku żołnierzy WOT wynosi 32 lata, 30 proc. posiada wykształcenie wyższe, a10 proc. stanowią kobiety -poinformował w czwartek w Sejmie wiceszef MON Wojciech Skurkiewicz.

Dobra wiadomość dla Polski: tylko my będziemy mieć taki sprzęt jak Amerykanie

To dobra wiadomość dla Polski. Jak informuje amerykańska firma Raytheon, prototyp radaru, który widzi w 360 stopniach, bez martwych pól, ma trafić wkrótce do produkcji. Będziemy jedynymi, po armii amerykańskiej, użytkownikami zestawów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych Patriot z takim radarem.

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o siłach zbrojnych

Do Sejmu wpłynął przygotowany przez MON i BBN projekt ustawy zmieniającej system kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi. Regulacje zmierzają do zwiększenia roli Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i przywrócenia mu kompetencji dowódczych. Propozycja została skierowana do
zaopiniowania przez Biuro Legislacyjne.

Program Homar: MON zaczyna negocjacje z amerykańską stroną rządową

Negocjacje w sprawie zakupu artylerii rakietowej w programie Homar będą się toczyć z amerykańską stroną rządową. Jeszcze w tym tygodniu delegacja MON uda się do USA – zapowiedziało w piątek MON.

Sejm uchwalił "mały ZUS" dla drobnych przedsiębiorców. Kogo obejmie zmiana?

Zmniejszenie, proporcjonalnie do przychodu, składek na ZUS dla drobnych przedsiębiorców – to skutek ustawy, którą uchwalił w piątek Sejm. "Mały ZUS" ma objąć ponad 173 tys. jednoosobowych firm, których przeciętne

Sejm przyjął ustawę o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności

Przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów, na których stoją budynki mieszkalne,
we współwłasność tych terenów – to cel ustawy, który w piątek uchwalił Sejm. Ustawa zakłada, że takie przekształcenie zacznie..

Raport NIK o umowach gazowych: Brak dbałości o interes Polski za rządów PO-PSL

Brak dbałości o interes Polski i brak zachowania procedur – taki obraz Ministerstwa Gospodarki z czasów rządów PO-PSL wyłania się z upublicznionego raportu NIK ws. umów gazowych. Raport jest omawiany na posiedzeniu sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

"W 2009 r. rząd zmienił nastawienie w negocjacjach z Gazpromem"

Rządowe instrukcje negocjacyjne na rokowania z Gazpromem z marca i lipca 2009 r. są całkowicie odmienne, ta zmiana to "istota całego zdarzenia" – ocenił minister Piotr Naimski, omawiając raport NIK nt. umów gazowych z Rosjanami z lat 2006-2011.

Premier Morawiecki przedstawił „Plan dla Wsi”

Polskie rolnictwo ma szansę nie tylko być dobrze rozwinięte, ale także stać się lokomotywą rozwoju – mówił dziś w Głogowie premier Mateusz Morawiecki, przedstawiając jednocześnie program dla rolników „Plan dla Wsi”. Nie wyobrażam sobie silnej polskiej gospodarki bez silnego
polskiego rolnictwa – powiedział premier w czasie konferencji w KPRM.-Nasz program Plan dla wsi chcemy oprzeć na trzech filarach: ochrona, wsparcie i rozwój – dodał.

"Plan dla wsi". Szczegóły rządowego planu wsparcia rolnictwa

Rząd zdecydował o stworzeniu programu wsparcia polskiego rolnictwa. Jednym z jego filarów ma być stworzenie państwowej "czapy" nad rynkiem spożywczym, która powinna przeciwdziałać dużym wahaniom cen. Ponadto ułatwiona zostanie sprzedaż bezpośrednia, a rolnicy otrzymają
wyższe dopłaty do paliwa.

Ardanowski: podpiszę rozporządzenie ws. umów kontraktacji

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zapowiedział, że podpisze rozporządzenie, które reguluje, że obrót artykułami rolno-spożywczymi będzie wyłącznie na podstawie umów z wyznaczonymi terminami ich podpisania.

Jak wyprzedano polski sektor rolno-spożywczy? Szokujący bilans III RP! Gdzie byli wtedy politycy PSL?!

Wystarczy podać kilka casusów przejęcia polskich zakładów przetwórstwa owocowo-warzywnego przez zachodnich potentatów. Dobrym przykładem jest sprawa zakładu Pudliszki, którego przetwory w latach 30-tych XX wieku były eksportowane nawet do Niemiec, Francji i USA. W 1994 zakład został przekształcony w spółkę akcyjną, a od 1997 r większościowy pakiet przeszedł w ręce
amerykańskiego koncernu Heinz. Cała operacja przebiegała w okresie rządów SLD-PSL. W tym samym okresie, w lipcu 1995 roku, doszło do prywatyzacji Zakładów Koncentratów Spożywczych Winiary. Nie można również zapominać o licznych przykładach polskich cukrowni.
Jeszcze w 1989 roku było 78 cukrowni, do 1996 wszystkie stanowiły własność Skarbu Państwa. Proces masowej reprywatyzacji będącej pokłosiem polityki Leszka Balcerowicza i Jerzego Buzka rozpoczął się w następnym roku.

Jak bardzo zadłużona jest Polska? Eurostat podał dane za I kw. 2018 roku

Polski dług publiczny, liczony według metodologii ESA2010, na koniec I kwartału 2018 r. wyniósł 51,2 proc. PKB wobec 50,6 proc. PKB w IV kw. 2017 r. i wobec 53,8 proc. PKB w I kw. 2017 r. – podał Eurostat.

Mimo, że nie ma jeszcze danych dotyczących realizacji budżetu państwa na koniec czerwca 2017 roku, pojawia się coraz więcej analiz sporządzanych przez banki, z których wynika, że deficyt budżetowy na koniec roku wyniesie około 50% planowanego w wysokości 41,5 mld zł.W okresie styczeń-maj tego roku zrealizowano 154,0 mld zł planowanych dochodów (tj. 43,3%), 144,4 mld zł tj. 36,4 % planowanych wydatków, co oznacza nadwyżkę budżetową w wysokości aż 9,6 mld
zł (całoroczny deficyt został zaplanowany w 2018 roku w wysokości 41,5 mld zł).

MF: Zadłużenie Skarbu Państwa spadło o 5,9 proc. do ok. 956 mld zł w czerwcu

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec czerwca 2018 r. spadło o 5,9% m/m do ok. 956,2 mld zł, podało Ministerstwo Finansów (MF), prezentując szacunkowe dane.
Zadłużenie Skarbu Państwa (SP) na koniec czerwca br. spadło wobec maja br. o 5,9 mld zł i wyniosło ok. 956,2 mld zł – wynika z opublikowanych w piątek wstępnych szacunkowych danych resortu finansów. Od początku roku zadłużenie SP wzrosło o 27,7 mld zł, czyli o 3 proc.

Ok. 78 ml zł w masie upadłości. Marcin P. płacił za nieruchomości zawyżone ceny

Były szef Amber Gold Marcin P. kupował nieruchomości za kwoty nawet 40 proc. wyższe niż rynkowe – powiedział w poniedziałek przed komisją śledczą syndyk masy upadłości Amber Gold Józef Dębiński. Łącznie, jak mówiła szefowa komisji Małgorzata Wassermann (PiS), P. kupił nieruchomości za ok. 40 mln zł.

Parafianowicz: Nie umiem odpowiedzieć, dlaczego nie zdecydowałem o blokadzie rachunków

Nie umiem dziś odpowiedzieć, dlaczego nie podjąłem decyzji o zablokowaniu rachunków Amber Gold – zeznał we wtorek przed komisją śledczą b. wiceminister finansów i Generalny Inspektor Informacji Finansowej.

Wassermann do Parafianowicza podczas komisji ds. Amber Gold: Kłamaliście w Sejmie

MF skłamało informując w Sejmie, że do 19 kwietnia 2012 r. resort nie wiedział o sprawie Amber Gold – powiedziała podczas posiedzenia komisji śledczej Małgorzata Wassermann. Były wiceszef Ministerstwa Finansów Andrzej Parafianowicz zeznał wcześniej, że na temat Amber Gold rozmawiał
pod koniec 2011 r. z szefem KNF Andrzejem Jakubiakiem.

Rostowski: Poinformowałem premiera o OLT Express podczas wyjazdu do Włoch

Poinformowałem premiera Donalda Tuska o możliwości upadku linii OLT Express podczas wyjazdu rządu do Włoch – powiedział w środę podczas posiedzenia sejmowej komisji ds. Amber Gold b. minister finansów

Wasserman do Rostowskiego ws. Amber Gold: koniec tych bzdur

Jestem przekonany, że Marcin P. zatrudniłby – bardzo sprawnego księgowego, który by wszystkie papiery przygotowywał – stwierdził w trakcie posiedzenia sejmowej komisji ds. Amber Gold były minister finansów Jan Vincent-Rostowski. W odpowiedzi Wassermann stwierdziła: "koniec tych bzdur".

Szewczak : To zupełnie dramatyczne, że taki człowiek jak Rostowski był przez 6 lat ministrem finansów.

To jest zupełnie dramatyczne, że taki człowiek był przez 6 lat ministrem finansów w dużym europejskim kraju. To jakieś połączenie kabaretu z domem wariatów.Poseł Szewczak zwrócił uwagę, że zeznając przed komisją śledczą, Rostowski co chwilę przerywał i nie pozwalał  na zadawanie merytorycznych pytań. Ba, stawia wręcz światową odkrywczą tezę w finansach publicznych, że jeśli urząd skarbowy bardzo rygorystycznie traktowałby państwa P., to on by dłużej nawet działał. To fundamentalne zaprzeczenie potrzeby istnienia fiskusa i urzędów skarbowych— stwierdził Szewczak. Ten człowiek ma moim zdaniem problemu ze zrozumieniem jakiegoś podstawowego ciągu myślowego. Natomiast ma wyjątkowe uzdolnienia aktorskie. (…) Ale
w tym szaleństwie jest metoda na ośmieszenie prac komisji, polegająca na tym, żeby stawiać tezy polityczne. To kompletne impregnowanie na samokrytykę i przyznanie się  do oczywistych faktów— dodał.

Komisja weryfikacyjna uchyliła zwrot nieruchomości przy Krakowskim Przedmieściu 83 i Senatorskiej 7

Komisja weryfikacyjna uchyliła decyzje zwrotowe ws. nieruchomości przy ul. Krakowskie Przedmieście 83 i Senatorskiej 7, odmówiła też użytkowania wieczystego. Szef komisji Patryk Jaki podkreślał, że nieruchomości warte miliony zł zostały kupione przez handlarzy nieruchomości za.

CBA: Producent pomidorów mógł wyłudzić nawet 30 mln zł

Jak informuje RMF FM Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Popełnienia przestępstwa mieli dopuścić się właściciele gospodarstwa rolnego w województwie lubuskim.

Karuzela VAT. CBA i ABW wspólnie rozbiły grupę, która wyłudziła 7 mln zł

W rękach służb znalazł się prezes i dyrektorzy podkarpackiej spółki produkującej ogniwa prądotwórcze.

B. Szydło: Nowelizacja ustawy o SN to zakończenie wprowadzania reform w sądownictwie

Projekt nowelizujący m.in. ustawę o Sądzie Najwyższym ma przede wszystkim zakończyć proces wprowadzania reform w sądownictwie. „Tych reform oczekiwali Polacy” – powiedziała w piątek wicepremier Beata Szydło.

Sejm przyjął poprawkę do projektu nowelizacji ustaw o SN i sądach

Posłowie podczas trzeciego czytania projektu nowelizacji m.in. ustaw o SN, KRS i prokuraturze przyjęli poprawkę zgłoszoną przez posła PiS Marka Asta. Zakłada ona wykreślenie z nowelizacji ustawy przepisu

Zmiana w ordynacji wyborczej do PE

Sejm opowiedział się w piątek za zmianą ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Teraz każdy okręg w wyborach do Parlamentu ma mieć przypisaną konkretną liczbę – co najmniej trzech – posłów wybieranych do europarlamentu. Nowe przepisy wejdą w życie w terminie 14 dni od daty
ogłoszenia ustawy.

Komisja śledcza do spraw VAT może zacząć pracować. Sejm wybrał skład

Marcin Horała ma być przewodniczącym sejmowej komisji śledczej do spraw VAT. Wbrew protestom opozycji zbada ona tylko okres 2007-15. Komisja śledcza ds. VAT już wcześniej została zapowiedziana sejmową uchwałą.

Komisja badająca wyłudzenia VAT, rozpoczęła wczoraj swoją działalność

Blisko 3 miesiące temu do Sejmu wpłynął wniosek posłów Prawa i Sprawiedliwości o powołanie pod nazwą „Komisja śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego”. Komisja jest 9 osobowa (5 posłów klubu Prawo i Sprawiedliwość i po jednym z pozostałych klubów poselskich) i będzie badała wspomniane działania i zaniechania organów i instytucji publicznych w okresie grudzień 2007 listopad 2015, a więc całym w okresie rządów PO-PSL.Według danych PwC luka podatkowa w podatku VAT na koniec 2007 roku, a więc w momencie przejęcia władzy przez rząd PO-PSL wynosiła 7,1 mld zł (9% potencjalnych dochodów z tytułu tego podatku), a na koniec 2015
roku (w momencie przejęcia władzy przez rząd Zjednoczonej Prawicy) wynosiła już 50,4 mld zł (27% potencjalnych dochodów), a więc wzrosła ponad 7-krotnie. W innym ujęciu (w % PKB) w momencie oddania władzy przez rząd PiS w grudniu 2007 roku luka w VAT wynosiła zaledwie
0,6% PKB, a na koniec grudnia 2015 już aż 2,8 % PKB. W tej sytuacji według danych PwC i ministerstwa finansów, skumulowany poziom luki w podatku VAT w latach 2008-2015, wyniósł aż 262 mld zł.

 

Uzupełnij

Twój email nigdzie nie będzie publikowany i udostępniany.

 • Aktualności, Świat

 • 09.Gru
 • Francuskie MSW podsumowuje protest „żółtych kamizelek”: Aresztowano 1723 osób. Straty finansowe będą bardzo duże
 •     Podczas sobotnich protestów ruchu „żółtych kamizelek” w całej Francji aresztowano łącznie 1723 osoby, z czego 1220 znajduje się nadal w policyjnych aresztach, poinformowało w niedzielę rano francuskie ministerstwo spraw wewnętrznych. CZYTAJ RÓWNIEŻ: Flaga UE na wozach bojowych wysłanych przeciwko „żółtym kamizelkom” we Francji! Czy zareaguje Timmermans? WIDEO Polska policja jest brutalna? To jak nazwać to, co robią funkcjonariusze we Francji? PORÓWNANIE protestów. ZDJĘCIA i WIDEO Gaz łzawiący i starcia […]

 • Opinie i analizy

 • 09.Gru
 • Przekopać Mierzeję czy dokopać „pisowi”?
 • Byłem bardzo emocjonalnie zaangażowany po stronie PiS. Dziś nie wiem czy w ogóle wezmę udział w wyborach. Na "mniejsze zło" głosować już nigdy nie będę. Chyba nie jestem wyjątkiem i, sorry, ale to są moje poglądy, a nie wpływ jakiejś propagandy. M.M.Traube🇸🇪🇵🇱‏ @MarekTraube Taką odpowiedź dostałam na mój komentarz: Nie widzę żadnych powodów by PiS […]

 • Latający Uniwersytet, wydarzenia, akcje, zaproszenia

 • <?php the_title(); ?>
 • 09.Gru
 • Włącz bo warto. Słuchać można również na smartfonach
 • NiepoprawneRadio.PL – Audycja 1002 (niedzielna) – Zapraszamy Państwa do słuchania! Włącz klikając w jedną z ikonek odtwarzaczy: lub ikonki playerów: 19:01 Rekolekcje Adwentowe 2018: ks. Michał Olszewski SCJ, o. Michał Legan OSPPE – Święty (2) https://www.youtube.com/user/Profetopl/videos 19:13 Blog: Gadający Grzyb – Koniec rewolucji? http://podgrzybem.blogspot.com/ 19:25 Blog: Katarzyna – Rozmyślania przy zmywaku – Przekopać Mierzeję czy […]