Zależność rodzi władzę

Informację zamieścił

Głównym celem Blogmedia24 jest stworzenie medium obywatelskiego dla blogerów oraz uczestników for internetowych, w celu rozwoju publicznej debaty, budowy społeczności obywatelskich i podejmowania inicjatyw zgłaszanych i inicjowanych przez blogerów i użytkowników portalu. Stowarzyszenie Blogmedia24.pl występuje w imieniu blogerów i użytkowników do właściwych organów państwa oraz innych instytucji.

Mały festiwal na konferencji bliskowschodniej w Warszawie z udziałem interesów żydowskich okazał się bardzo pożyteczny także dla mnie. Prosty bloger dostrzegł, że do zestawu poruszanych tematów będzie musiał dodać jeszcze jeden. Oby nie okazał się być najważniejszym.

Zacieśniające się stosunki z władzami amerykańskimi niewątpliwie są mądrym kierunkiem polityki zagranicznej Polski. Wspólne interesy powodują, że wzrasta bezpieczeństwo naszego kraju. Tyle, że w interesy amerykańskie mocno wplecione są interesy żydowskie i izraelskie. A to budzi niepokój, gdyż mogą one być sprzeczne z polską racją stanu.

Przed zakupami przez MON różnych broni od Stanów Zjednoczonych relacje były dość proste. Przykładowo, wymiana gospodarcza pomiędzy oboma krajami nie była zbyt ożywiona. Najbardziej wydatnym problemem we wzajemnych stosunkach było zniesienie wiz dla polskich obywateli udających się za ocean. Pięć głównych zakupów w dziedzinie uzbrojenia: F-16, Patriot, JASSM, HIMARS i w mniejszym stopniu Sky Hawks zmieniło sytuację – Polska uzależniła się od sprzymierzeńca. Kosztowna broń będzie wymagała współpracy z producentami. Przykładowo, amunicja precyzyjna jest tak kosztowna, że jej wartość może przekraczać nawet połowę wartości nabytku. Dla systemu HIMARS zakupiliśmy amunicję na jeden dzień walki. Co więcej, supernowoczesna broń wymaga środków rozpoznania dalekiego zasięgu włączającego satelity. Bez wsparcia amerykańskich  skomplikowanych systemów rozpoznania nasza broń będzie ślepawa. 

Prezydent Donald Trump ma bardzo kupieckie podejście do spraw, którymi się zajmuje. za nową broń zakupiona od Amerykanów zaplaciliśmy solidnie. Nie bylo jakichś przyjacielskich ulg. Tak jak w przypadku ewentualnego Fortu Trump, koszt może być bardzo wysoki. Tymczasem Amerykanie mają tysiące baz i instalacji na świecie, które sami opłacają.  Kiedyś przed częścią z nich odbywały się protesty miejscowych (Japonia, Korea Pld. Niemcy). Teraz atakują je fanatycy w samochodach wypełnionych materiałami wybuchowymi. 

Polska znalazła się w układzie wymiany ze Stanami Zjednoczonymi. Na konferencji w Warszawie ambasadorzyca  Georgetta Mosbacher użyła sformułowania: "Polska zostanie nagrodzona". Potwierdza to, że ta wymiana nie jest oparta na równości. To Polska jest uzależniona od USA a nie odwrotnie. Tymczasem  ZALEŻNOŚĆ RODZI WŁADZĘ. 

Dla wyjaśnienia konieczne jest krótkie przywołanie jednego z podejść w teorii władzy. Otóż jednym z nurtów poszukiwania źródeł władzy w socjologicznym sensie tego slowa, jest oparty na socjologicznej teorii wymiany. Rodowodu wiązania władzy z zależnością można szukać w pracach z lat 60-ych XX wieku. R.E.Emerson w artykule pt. "Power-Dependence Relations" (American  Sociological Review, vol.27,1962,p.31-41) w postaci równań wyraził bezpośredni związek zachodzący między władzą i zależnością. Władza z zależności wypływala. Koncepcje Emersona rozwinał P.M.Blau ("Exchange and Power", Wiley, New York 1964) dostrzegając możliwości tkwiące w schemacie Blau'a. Dzięki prostemu zabiegowi odwrócenia przeformulował schemat zarysowujący warunki zdobywania i utrzymywania władzy w schemat osiągania niezależności. O ile więc władczy podmiot stara się nie niwelować  przyjmowaniem świadczeń likwidujących władzokretaywną zależność od podporządkowanego podmiotu, to ten ostatni, chcąc uzyskać niezależność dąży do rekompensowania dóbr otrzymywanych od posiadacza władzy, poprzez dostarczanie innych dóbr. W przypadku zastępowalności władczy podmiot dąży do monopolizacji dóbr, ponieważ warunkiem niezależności jest występowanie alternatywnych źródeł otrzymywania tych dóbr. Trzeci element schematu obejmuje z jednej strony wymuszanie dóbr, a z drugiej – utrzymywanie prawa i porzadku. Czwarty element wskazuje, jako warunek niezależności, wartości negujące niezbędność świadczeń, podczas gdy strategia posiadacza władzy polega na podtrzymywaniu wartości nadających dostarczanym przez siebie dobrom statusu niezbędnych.

Mechanizm przeradzania się zależności w podporządkowanie czy uzależnienie kogoś we władzę nad nim ma, w świetle teorii wymiany, charakter bezpośredni. Zależność daje władzę potencjalną. By stała się ona rzeczywista, zależność musi się zaktualizować, to znaczy muszą zostać dostarczone. Władza jest tu dobrem wymienianym za inne dobra. Przy czym jest to dobro o tyle  lepsze od innych, że ma właściwosci samopowiększania się.

 

Uzupełnij

Twój email nigdzie nie będzie publikowany i udostępniany.

 • Aktualności, Świat

 • 21.Lip
 • Jak zwykle w niedzielę!
 • NiepoprawneRadio.PL – Audycja 1063 (niedzielna) – Zapraszamy Państwa do słuchania! Włącz klikając w jedną z ikonek odtwarzaczy: lub ikonki playerów: 19:00 Blog: Kokos26 (czyta Gadający Grzyb) – Westerplatte znowu się broni https://naszeblogi.pl/user/113/wpisy 19:07 Blog: Izabela Brodacka Falzmann (czyta MarkD) – Potęga resentymentu https://naszeblogi.pl/user/95/wpisy 19:20 Felieton: Małgorzata Todd – Zdrowie i kultura http://mtodd.pl 19:24 Audiobook: Florian […]

 • Wiara, społeczeństwo i cywilizacja

 • 14.Cze
 • Teledysk z udziałem Klepackiej usunięty z YouTube. Za „szerzenie nienawiści”
 • Opisywany ostatnio w mediach teledysk rapera Karat NM zniknął z portalu YouTube. O utworze tym stało się głośno w związku z gościnnym występem Zofii Klepackiej oraz oczywiście w związku z jego przesłaniem. „Ten film został usunięty z powodu naruszenia zasad YouTube dotyczących szerzenia nienawiści. Dowiedz się więcej o zwalczaniu mowy nienawiści w twoim kraju” – taki komunikat ukaże się naszym oczom, jeśli klikniemy odnośnik do klipu Karat NM – Grzechy Sodomskie. […]

 • Historia, tradycja, kultura

 • 04.Cze
 • Muzeum Auschwitz usuwa literę „P” z pasiaka na fladze przed byłym obozem
 • Trwa sukcesywne rugowanie Polaków, jako ofiar niemieckiego obozu w Auschwitz, z pamięci świata i świadomości opinii publicznej. Kolejny krok na tej drodze został uczyniony przed rocznicą pierwszego transportu Polaków do Auschwitz, która przypada 14 czerwca. Z flagi przed muzeum zniknęła litera „P” oznaczająca więźniów-Polaków. O sprawie informuje Joanna Płotnicka z fundacji „Przypomnijmy o Rotmistrzu”. Dostałam […]

 • Latający Uniwersytet, wydarzenia, akcje, zaproszenia

 • 07.Lip
 • Pogoda kiepska? Włącz nasze radio!
 • NiepoprawneRadio.PL – Audycja 1059 (niedzielna) – Zapraszamy Państwa do słuchania! Włącz klikając w jedną z ikonek odtwarzaczy: lub ikonki playerów: 19:00 Blog: Gadający Grzyb – Sojusz z USA – plusy dodatnie i plusy ujemne http://podgrzybem.blogspot.com/ 19:21 Blog: Lech Makowiecki (czyta MarkD)- Wojna, wojenka czy bijatyka… Czy jesteśmy gotowi do wojny https://naszeblogi.pl/user/154/wpisy 19:30 Felieton: Małgorzata Todd […]