KOMUNIKAT ELEWARR SP. Z O.O. Z DNIA 8 SIERPNIA 2019 r.

Informację zamieścił

W związku z wypowiedzią z dnia 7 sierpnia br. w TVP Info ex-ministra rolnictwa w czasach koalicji PO-PSL Marka Sawickiego (https://www.tvp.info/43550865/07082019-0818/program-minela-8 , data emisji: 07.08.2019r. , wypowiedź Marka Sawickiego od 27 minuty programu do 28’15’’), w której wprowadza on w błąd opinię publiczną przypisując m.in. obecnie urzędującemu ministrowi rolnictwa Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu działanie na szkodę Skarbu Państwa poprzez działanie w interesie zagranicznego koncernu Cargill, w związku z przejęciem przez Elewarr Sp. z o.o. spółki Elewator w Koronowie, która to wypowiedź oraz inne niżej wymienione stwierdzenia ex-ministra Marka Sawickiego są kłamliwe oraz godzą w wizerunek i dobre imię Elewarr sp. z o.o., należy oświadczyć co następuje: 

1. Kłamstwem jest, że minister Jan Krzysztof Ardanowski „kupił elewator w Koronowie i miał w tym swój zamiar i cel”. 

– Elewarr sp. z o.o. była mniejszościowym udziałowcem spółki Elewator w Koronowie sp. z o.o., także w okresie rządów ministra Marka Sawickiego. W grudniu 2017r. Elewarr sp. z o.o. zawarła umowę zakupu udziałów od pozostałych wspólników tj. koncernu Cargill Poland sp. z o.o. oraz Polskie Młyny SA, korzystając z prawa pierwokupu. W tym czasie nabyciem udziałów zainteresowane były także inne podmioty. Finalne włączenie obiektu w Koronowie do majątku i struktur Elewarr Sp. z o.o. nastąpiło w maju 2018 r. W tym okresie ministrem rolnictwa był Krzysztof Jurgiel – polityk z Białegostoku, a nie z „rejonu Bydgoszczy”. Jan Krzysztof Ardanowski pełni urząd ministra od 19 czerwca 2018 r. i w żaden sposób nie uczestniczył w opisywanym procesie połączenia spółek, ani go nie nadzorował. 

– Przed zakupem ww. elewatora w Koronowie zostało przeprowadzone badanie prawne due-dilligence, dotyczące faktycznej kondycji tego podmiotu, które wykazało zasadność przejęcia przez Elewarr sp. z o.o. Elewatora w Koronowie sp z o.o. 

– Finansowanie tej transakcji odbyło się ze środków własnych Elewarr sp. z o.o. i bez jakichkolwiek finansowych form wsparcia zewnętrznego podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa. 

2. Nie jest prawdą, że Elewator w Koronowie sp. z o.o. stanowiła „kupę złomu”. 

– W chwili wykupu udziałów przez Elewarr sp. z o.o. ogólny stan techniczny obiektu magazynowego w Koronowie i jego przydatność, celowość transakcji, jak i uzyskana cena, nie budziły zastrzeżeń. 

3. Nie jest prawdą, że wobec osób oskarżanych o udział w tzw. „aferze Elewarr-u” w 2012r. „wszystkie sprawy zakończyły się uniewinnieniami”. 

– Należy pamiętać, o czym być może świadomie zapomina Pan Marek Sawicki, że 2 osoby z ówczesnego kierownictwa Elewarr sp. z o.o. dobrowolnie poddały się karze – sąd wydał wyrok skazujący, a wciąż nieprawomocna jest karna sprawa sądowa przeciwko oskarżonemu Lucjanowi Z. 

– Inny prominentny uczestnik tzw. „afery Elewarr-u” za czasów rządów Marka Sawickiego, członek PSL Andrzej Śmietanko, który m.in. doprowadził do przyznania sobie gigantycznego wynagrodzenia w spółce Elewarr sp. z o.o., został negatywnie oceniony przez media i opinię publiczną. 

4. Kłamstwem jest, że „Elewarr sp. z o.o. jest bankrutem”. 

– Wynik finansowy Elewarr sp. z o.o. za rok obrachunkowy 2018/2019 jest dodatni, 

– Płynność finansowa Elewarr sp. z o.o. nie jest w żaden sposób zagrożona, 

– Planowany skup zbóż i rzepaku przez Elewarr sp. z o.o. w tegorocznej kampanii wynosi powyżej 250 tys. ton – co istotnie przekracza wielkości odnotowane przez Spółkę w czasach rządów koalicji PO-PSL i urzędowania ministra Marka Sawickiego. 

– Nie toczy się w stosunku do Elewarr sp. z o.o. żadne postępowanie likwidacyjne, upadłościowe. 

5. Nie jest prawdą, że w okresie urzędowania Marka Sawickiego na stanowisku ministra rolnictwa podległa mu Spółka Elewarr sp. z o.o. „nigdy nie wykazała straty”. 

– Należy przypomnieć, że wynik finansowy Elewarr Sp. z o.o. za rok obrotowy 2014, tj. w okresie sprawowania urzędu przez ministra Sawickiego, był ze stratą – wyniósł minus 6 382 515,80 zł. 

Tagi: ,

Uzupełnij

Twój email nigdzie nie będzie publikowany i udostępniany.

 • Aktualności, Świat

 • 18.Sie
 • Od 19 nowa audycja. Dziś sporo prawdziwej historii
 • NiepoprawneRadio.PL – Audycja 1071 (niedzielna) – Zapraszamy Państwa do słuchania! Włącz klikając w jedną z ikonek odtwarzaczy: lub ikonki playerów: 19:00 Blog: Gadający Grzyb – Czy LGBT podpali Polskę? http://podgrzybem.blogspot.com/ 19:22 Blog: Maciej Pawlak (czyta MarkD) – Słynny igrek powraca https://naszeblogi.pl/user/1766/wpisy 19:30 Felieton: Małgorzata Todd – Agresja i szantaż http://mtodd.pl/ 19:35 Audiobook: Florian Czarnyszewicz (czytają […]

 • Wiara, społeczeństwo i cywilizacja

 • 14.Cze
 • Teledysk z udziałem Klepackiej usunięty z YouTube. Za „szerzenie nienawiści”
 • Opisywany ostatnio w mediach teledysk rapera Karat NM zniknął z portalu YouTube. O utworze tym stało się głośno w związku z gościnnym występem Zofii Klepackiej oraz oczywiście w związku z jego przesłaniem. „Ten film został usunięty z powodu naruszenia zasad YouTube dotyczących szerzenia nienawiści. Dowiedz się więcej o zwalczaniu mowy nienawiści w twoim kraju” – taki komunikat ukaże się naszym oczom, jeśli klikniemy odnośnik do klipu Karat NM – Grzechy Sodomskie. […]

 • Historia, tradycja, kultura

 • 10.Sie
 • Wnioski logiczne nasuwają się same
 • W ostatnim czasie jeden z portali w 3 artykułach próbował sugerować czytelnikom, że byłem współpracownikiem SB i że moje działania „lustracyjne” zmierzają do zyskania na czasie. Na poparcie swoich tez portal opublikował cytaty z notatek sporządzonych przez funkcjonariusza(y) SB z 1988 roku. Przypomnę dla porządku, że archiwista IPN, który badał moje akta w ramach postępowania […]

 • Latający Uniwersytet, wydarzenia, akcje, zaproszenia

 • 07.Lip
 • Pogoda kiepska? Włącz nasze radio!
 • NiepoprawneRadio.PL – Audycja 1059 (niedzielna) – Zapraszamy Państwa do słuchania! Włącz klikając w jedną z ikonek odtwarzaczy: lub ikonki playerów: 19:00 Blog: Gadający Grzyb – Sojusz z USA – plusy dodatnie i plusy ujemne http://podgrzybem.blogspot.com/ 19:21 Blog: Lech Makowiecki (czyta MarkD)- Wojna, wojenka czy bijatyka… Czy jesteśmy gotowi do wojny https://naszeblogi.pl/user/154/wpisy 19:30 Felieton: Małgorzata Todd […]