SSA Zbigniew Kapiński

Były sekretarz Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Stanisław Kania został prawomocnie uniewinniony w sprawie stanu wojennego. Takie orzeczenie wydał dziś Sąd Apelacyjny w Warszawie. Jednocześnie sąd potwierdził, że stan wojenny wprowadzono nielegalnie. Pion śledczy IPN rozważy kasację do Sądu Najwyższego od wyroku.

imo negatywnych ocen stanu wojennego, to jednak nie można przenosić stwierdzenia o nielegalności tego stanu na uznanie, iż odpowiedzialność karna jest związana z samym pełnieniem określonej funkcji. Odpowiedzialność ta opiera się bowiem na zasadzie indywidualizacji – mówił, uzasadniając orzeczenie, sędzia Zbigniew Kapiński.

Więcej na rmf24.pl

Inne miejsca KMN

Autorzy

Podstrona z informacją o najnowszych postach ze stron KMN

Chmura tagów