SSR Iwo­na Ko­nop­ka

Da­niel Kloc w try­bie przy­spie­szo­nym zo­stał ska­za­ny na ka­rę trzech mie­się­cy po­zba­wie­nia wol­no­ści oraz za­pła­tę 300 zł od­szko­do­wa­nia po­li­cjan­to­wi, któ­ry ko­pał go w gło­wę, jednocześnie dopuszczając zarejestrowanych kamerą dowodów niewinności. Poza tym znana jest z wypuszczenia syna adwokata, podpalacza samochodów, który potem kontynuował ten proceder.


PKW

Sąd zgodził się z faktami i uznał Hannę Dobrowolską niewinną zakłócenia miru domowego PKW, gdyż spełniała tam tylko swoją rolę dziennikarza. Jednak śledczy uznali, że w sprawie Grzegorza Brauna jest zupełnie inaczej i uznał go za winnego naruszenia miru domowego PKW.

Jak można naruszyć mir domowy w siedzibie państwowego urzędu!

Zasądzona została kara 1000 zł grzywny, na poczet której zostaje zaliczony czas przebywania Grzegorza Brauna w areszcie. Koszty sądowe obu oskarżonych ponosi skarb państwa.

Warto zapytać, jak to się dzieje, że wszystkie wyroki, wszystkie sprawy, śledztwa zlewają się datami z wyborami politycznymi?
Także www.pch24.pl

Inne miejsca KMN

Autorzy

Podstrona z informacją o najnowszych postach ze stron KMN

Chmura tagów