SSR Michał Kowalski

Solidarny2010 Stanisław Kornaszewski SKAZANY za prawdę o KOD! – aktualizacja
data:21 marca 2017     Redaktor: Redakcja

 

Rozprawa w dn.13.03 nie odbyła się z powodu nieobecności pełnomocnika strony. Dziękujemy osobom przybylym na rozprawę za okazanie solidarności z Panem Stanisławem  Kornaszewskim. O kolejnym terminie rozprawy będziemy informować.

 

 

 
PRZYJDŹ NA ROZPRAWĘ 13.03! 
13.03 o godz. 9.30 odbędzie się rozprawa odwoławcza od skandalicznego wyroku skazującego czlonka naszego Stowarzyszenia Solidarni2010 – Stanisława Kornaszewskiego, wydanego przez Sąd Rejonowy 21.09.2017r. – patrz poniżej, historia oskarżenia przez KOD i skazania.  
Rozprawa odwoławcza odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Warszawie – X Wydział Karny Odwoławczy, al.Solidarności 127, sala 352 [korytarz H] piętro III. – środa 13.03 o godz. 9.30.

OKAŻ SOLIDARNOŚĆ! PRZYJDŻ NA ROZPRAWĘ!
 
Skandaliczny nieuzasadniony wyrok skazujący zapadł  21 września 2017r. w sprawie członka naszego Stowarzyszenia – Stanisława Kornaszewskiego prześladowanego przez KOD!
Domagamy się gruntownej reformy systemu nie-sprawiedliwości w naszym państwie! Wyrażamy swoje oburzenie i pelną solidarność z Panem Stanisławem. Oczekujemy zmiany krzywdzącego wyroku, od ktorego Pan Stanisław  niezwłocznie złoży odwołanie – Solidarni2010
Poniżej relacja Pawła Zduna z dzisiejszej rozprawy. Dziękujemy za obecność w sądzie i przesłanie relacji.

"Niezawisłość", czyli nie ten jest winny, kto był winny, ale ten, kogo za winnego uzna i ogłosi sąd.

21 września 2017 r. przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Śródmieście przy ul. Marszałkowskiej 82 odbyła się kolejna rozprawa wytoczona Stanisławowi Kornaszewskiemu przez aktywistów KOD.

Rozprawę prowadził SSR Michał Kowalski. Wedle aktu oskarżenia Stanisław Kornaszewski miał w dniu 27 października 2016 r. zakłócać przed Urzędem Prezesa Rady Ministrów w al. Ujazdowskich w Warszawie odbywające się tamże nieformalne zgromadzenie KOD.
Na rozprawę nie stawił się (po raz kolejny) ostatni ze świadków oskarżenia. Obrońca wnioskował o odrzucenie zeznań tego świadka i jednocześnie o uniewinnienie Stanisława Kornaszewskiego. Sąd po krótkiej naradzie ogłosił wyrok skazujący i opierając się na zeznaniach złożonych na poprzednich rozprawach nie dał wiary zeznaniom oskarżonego i świadków obrony, natomiast za wiarygodne uznał jedynie zeznania świadka oskarżenia p. Krystyny Drewicz i to pomimo tego, że świadek ten niewiele widział osobiście i opierał się na relacjach osób trzecich.
Sąd uznał Stanisława Kornaszewskiego winnym zakłócania nieformalnego zgromadzenia KOD i podtrzymał wyrok nakazowy z 14.03.2017 r. (wydany wtedy bez udziału oskarżonego) zasądzając jemu zapłacenie grzywny 200 zł oraz zapłatę kosztów sądowych w wysokości 100 zł.
Rozprawa trwała (razem z przerwą) ok. 25 minut. Sąd nie tylko arbitralnie za wiarygodne uznał niesamodzielne jak się zdaje zeznanie świadka oskarżenia (odrzucając zeznania oskarżonego i jego świadków jako niewiarygodne), ale także nie wziął pod uwagę tego, że nieformalne zgromadzenie KOD miało być rzekomo zakłócane przez osobę uczestniczącą podczas tych czynności w legalnym zgromadzeniu tamże. Stanisław Kornaszewski brał bowiem we wskazanym miejscu i czasie udział w zarejestrowanym i legalnym kilkuosobowym zgromadzeniu, którego przewodniczącym był Zygmunt Poziomka. Tej okoliczności sąd pod uwagę nie wziął.
Czy i kiedy Dobra Zmiana zdoła dotrzeć do tego i do wielu innych sądów?

Paweł Zdun
Ruch Kontroli Wyborów

Inne miejsca KMN

Autorzy

Podstrona z informacją o najnowszych postach ze stron KMN

Chmura tagów