Parlament Europejski przyjął rezolucję ws. czasu letniego

Parlament Europejski 384 głosami za, przy 153 głosach przeciw i 12 wstrzymujących się od głosu przyjął rezolucję wzywającą Komisję Europejską do przeprowadzenia dogłębnej oceny wpływu zmian czasu na nasze zdrowie, i jeśli KE uzna to za konieczne – do zmiany przepisów.  Przypomnijmy że dyrektywa unijna z 2001 r. przewiduje zharmonizowanie wprowadzania i odwoływania czasu letniego we wszystkich […]

Morawiecki rozstrzygnie wniosek ws. uchylenia zmiany czasu

Z soboty na niedzielę następuje zmiana czasu z zimowego na letni. Pośpimy o godzinę krócej. Do tej pory w Polsce biernie akceptowano ten absurd. Ale na przełomie 2015/2016 r. uległo to zmianie, za sprawą Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE, które występowało do Sejmu, Senatu, Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów o zniesienie zmiany czasu. Nie udało się […]

Zniesienie zmiany czasu byłby aktem podkreślającym naszą suwerenność

W ubiegłym roku w Polsce Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE prowadziło kampanię na rzecz zniesienia zmiany czasu z zimowego na letni i z letniego na zimowy. Stowarzyszenie wystąpiło do Sejmowej Komisji Petycji, Senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Prezesa Rady Ministrów, Prezydenta RP o zmianę przepisów i zniesienia czasu letniego. Do debaty włączyła się także Fundacja […]

Dobra zmiana nie objęła czasu urzędowego

14 listopada w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017–2021. Przez następne 4 lata co 5-7 miesięcy trzeba będzie zmieniać zegarki o 1 godzinę (raz do przodu, raz do tyłu).   Pani premier Beata Szydło zignorowała głos opinii […]

Kolejne 4 lata przestawiania zegarków co pół roku – wyślij protest

4.10 Stowarzyszenie Interesu Społecznego „WIECZYSTE” zwróciło się z petycją do Prezesa Rady Ministrów o odmowę złożenia podpisu pod projektem rozporządzenia w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2017-2021, przedłożone przez Ministra Rozwoju (numer 50 z wykazu rcl.gov.pl). Petycja jest następstwem faktu, iż projekt rozporządzenia wprowadzający czas letni w latach 2017-2021 jest już w Komisji […]

Spór rządu ze Stowarzyszeniem Interesu Społecznego WIECZYSTE o czas letni

INFORMACJA SERWIS21 12 września br. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pozostawiła petycję Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE w/s zniesienia zmiany czasu co 5/7 miesięcy bez rozpatrzenia. Jak stwierdza Kancelaria wnioskodawca otrzymał już odpowiedź 16 lutego i wszystkie przywołane okoliczności były Kancelarii znane, a pani Premier nie ma możliwości zapoznania się z wystąpienia obywateli (czy tak ma być […]

Bajeczka o zmianie czasu (o czasie letnim)

Wysyłamy maile do władz – przeciw przestawianiu zegarków co pół roku o godzinę

Apelujemy o wsparcie inicjatywy Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE ws. zniesienia zmiany czasu 2 razy w roku

Senacka komisja za dwukrotną zmianą czasu w roku

15 czerwca senacka Komisja Gospodarki Narodowej zajęła się zaopiniowaniem petycji  – projektowi ustawy Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE ws. zniesienia czasu letniego. Projekt, który upraszcza życie Polaków, spotkał się jednak ze sprzeciwem przedstawicieli instytucji centralnych oraz senatorów. Padały argumenty o konieczności pogłębionych analiz, że będzie to kłopotliwe dla osoby kupującej w sklepach (byłaby inna pora otwarcia, a […]

Panie Mikołaju Kopernik, to są przebrzmiałe teorie naukowe

Senat chce rozpoznać koszty zniesienia lub utrzymania czasu letniego

INFORMACJA SERWIS21: Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrywała petycję – projekt ustawy Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE ws. czasu urzędowego w Polsce (tj. zniesienia czasu letniego). W dyskusji głos zabrali senatorzy Rulewski (PO) i Seweryński (PIS). Pierwszy stwierdzał, iż co prawda jest za czasem naturalnym jednak powinno się znać koszty ewentualnej rezygnacji (w związku […]

Odmawiają zniesienia czasu letniego bo trzeba by było ustalić czas umówionego spotkania!

INFORMACJA SERWIS21: 15 stycznia Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE wystąpiło do Prezesa Rady Ministrów z petycją ws. zmiany ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o czasie urzędowym na obszarze RP oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 2012 ws. wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowo-europejskiego w latach 2012-2016. 16 lutego Departament Spraw Obywatelskich Kancelarii […]

Mikołaj Kopernik kontra biurokraci

INFORMACJA SERWIS21: Mikołaj Kopernik jest jednym z najbardziej znanych polskich astronomów, jemu zawdzięczamy teorię, iż to Ziemia krąży dookoła Słońca. Wydawałoby się, że w XXI wieku ten fakt nie powinien być już kwestionowany. A jednak biurokraci w Brukseli, ale także w Warszawie nie chcą uznać tego faktu, i z uporem godny lepszej sprawy chcą ustawami i rozporządzeniami narzucić […]

Sejmowa Komisja Petycji odrzuca zniesienie czasu letniego

INFORMACJA SERWIS21: 29 grudnia Sejmowa Komisja Petycji zajmowała się projektem ustawy Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE ws. zmiany ustawy o czasie urzędowym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Poseł referent Grzegorz Raniewicz (PO), prezes Głównego Urzędu Miar, przedstawiciel biura analiz nie wypowiadali się jednoznacznie, w sprawie wskazując na konieczność wyważenia racji. Wskazywano na brak właściwych analiz. Głos de facto zniechęcający […]

Czas zimowy, czas letni – niech to będzie ostatnia zmiana

informacja Serwis21: W ostatni weekend października nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy, znowu przesuniemy wskazówki zegara o godzinę. Ale być może będzie to ostatni raz, Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE złożyło do Sejmu petycja – projekt ustawy o zmianie ustawy o czasie urzędowym, zgodnie z którym nie będzie już co 6 miesięcy przesuwania wskazówek zegara. […]

Inne miejsca KMN

Autorzy

Podstrona z informacją o najnowszych postach ze stron KMN

Chmura tagów