PRLowskie ordery i odznaczenia nie byłyby orderami Rzeczpospolitej Polskiej?

Jak informowały media, prezydent Andrzej Duda i jego kancelaria robią wielki przegląd odznaczeń nadanych w okresie PRL m.in. virtuti militari. Pozbawionych odznaczeń ma być kilkanaście osób. Na liście nie ma jednak gen. Wojciecha Jaruzelskiego, który został skreślony z listy przez prezydenta RP, gdyż nie żyje.   Osobom zmarłym można przyznać odznaczenia, ale nie można je odebrać, […]

Moja obecność byłaby tylko firmowaniem pozoru niepodległości

Prezydent Andrzej Duda zaprosił na uroczystości 11 listopada Donalda Tuska, byłych premierów i prezydentów RP.  Zaproszenie wywołuje niezrozumienie osób, którzy walczyli o  Niepodległą. Listem z 10 listopada Prezes Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 dr Daniel Alain Korona podziękował zatem Prezydentowi za nadesłane zaproszenie i odmówił udziału w uroczystościach. Motywy w swej decyzji wyjaśnia w liście […]

Błędny zapis w ustawie – wszyscy działacze opozycji antykomunistycznej agentami SB?

Każdy kto otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności, lub któremu wydano decyzję o spełnieniu warunków o których mowa w art.4 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej jest agentem SB. Tak przynajmniej wynika z brzmienia ustawy i decyzji wydanych przez IPN. Jak to możliwe? Wszystko za sprawą wadliwego sformułowania w art. 15a ust.3 ustawy z dnia 16 października 1992 r. […]

Radni Gdyni pozbawieni głosu w sprawach ulg w komunikacji miejskiej dla działaczy nielegalnych organizacji z okresu PRL

Informowaliśmy o odmowie Rady Miasta Gdańsk przyznania 50% ulgi w komunikacji miejskiej dla działaczy nielegalnych organizacji z okresu PRL, o które wystąpiło Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89. http://serwis21.blogspot.com/2017/07/w-kolebce-solidarnosci-weterani-walk-o.html http://gazetabaltycka.pl/promowane/gdanscy-radni-po-i-pis-przeciw-dzialaczom-antykomunistycznym Okazuje się, że niechęć do działaczy nielegalnych organizacji z lat 80-tych podzielają także władze Gdyni. Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 wystąpiło o 50% ulgę także do […]

Czy nastąpi zrównanie działaczy opozycji antykomunistycznej i nielegalnych organizacji w uprawnieniach w komunikacji miejskiej?

Wspominaliśmy już o akcji petycyjnej Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 zmierzającej do zrównania w prawach do 50% ulg w komunikacji miejskiej kombatantów i działaczy nielegalnych organizacji z okresu PRL. http://serwis21.blogspot.com/2017/07/czy-kolejne-miasta-przyznaja-ulgi-w.html   Stowarzyszenie zainicjowało także drugą akcję zmierzającą do zrównania w uprawnieniach do ulg i bezpłatnej komunikacji miejskiej działaczy opozycji antykomunistycznej i działaczy nielegalnych organizacji z […]

Czy kolejne miasta przyznają ulgi w komunikacji miejskiej dla działaczy nielegalnych organizacji z okresu PRL?

Mimo odmowy Rady Miasta Gdańsk przyznania 50% ulgi w komunikacji miejskiej dla działaczy nielegalnych organizacji z okresu PRL, Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 nie zraża się i złożyło petycje do kolejnych miast. Biała Podlaska, Bielsko Biała, Częstochowa, Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląski Okręg Przemysłowy, Konin, Legnica, Łomża, Opole, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Rzeszów, Tarnów, Suwałki, Wałbrzych, […]

Ukryto przed warszawskimi radnymi fakt błędu ZTM ws. uprawnień działaczy nielegalnych organizacji z okresu PRL

Jednym z ostatnich punktów posiedzenia Rady Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. było rozstrzygnięcie petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 dotyczącej przyznania – osobom, które świadczyły pracę na rzecz nielegalnych organizacji lub pozostały bez pracy z powodów politycznych aż do 1989 roku – uprawnienia do bezpłatnej komunikacji miejskiej. Stowarzyszenie uzasadniało petycję faktem, że Zarząd […]

Czy doszło do przestępstwa sądowego w sprawie Marcina Karłowicza?

ZA SERWIS21: Czy w sprawie karnej dot. Marcina Karłowicza doszło do przestępstwa sądowego? Wiele na to wskazuje. O samej sprawie pisaliśmy w http://serwis21.blogspot.com/2017/03/do-wiezienia-za-mieszkanke-do-paliw-do.html http://serwis21.blogspot.com/2017/03/rok-i-3-miesiecy-wiezienia-za-witaminy.html   6 marca br. o udział w postępowaniu sądowym dot. Marcina Karłowicza wystąpiło Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 reprezentowane przez prezesa Stowarzyszenia – dr Daniel Alain Korona. Przesyłkę nadano w Upt Warszawa […]

Nie będzie odszkodowań za represje polityczne w PRL?

ZA SERWIS21: Sejmowa podkomisja nadzwyczajna w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego podjęła decyzję o wykreśleniu z projektu art. 8b. stanowiącej, iż osobie, która otrzymała status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych na podstawie ustawy z dnia […]

Projekt dla działaczy opozycji antykomunistycznej, ale nie dla weteranów walki o niepodległość 1956-89

24 maja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajmowała się rozpatrzeniem sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 936). Referował Janusz Śniadek. Działacze opozycji mają otrzymać świadczenie 402,72 zł Posłowie PO proponowali by pozostawić Wojewódzkie Rady Konsultacyjne przy […]

Ulgi komunikacyjne w Warszawie dla działaczy nielegalnych organizacji z okresu PRL?

6 kwietnia Rada Warszawy uwzględniła petycję Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 dot. przyznania 50% ulg w komunikacji miejskiej dla osób świadczących pracę na rzecz nielegalnych organizacji w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r. oraz dla osób represjonowanych z powodów politycznych przed dniem 4 czerwca 1989 roku. Dowodem jest decyzja Szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób […]

Za czy przeciw świadczeniom finansowym dla działaczy opozycji antykomunistycznej?

INFORMACJA SERWIS21: 12 kwietnia 2017 r. audycja w radiowej trójce "za czy przeciw" mowa była o świadczeniach finansowych dla działaczy opozycji? Rząd jest za, ale chce wprowadzenia do ustawy progu dochodowego. Przeciwne są środowiska działaczy opozycji antykomunistycznej, które chcą by ustawa nie miała charakteru socjalnego, pomocowego, ale godnościowego. Propozycja świadczeń – nie jest zrozumiana – […]

Prokuratura wystąpi o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary dla Zygmunta Miernika

Jak informuje Prokuratura Krajowa w piśmie z dn. 19 grudnia do Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89, złożony zostanie wniosek by po upływie połowy kary udzielono Zygmuntowi Miernikowi niezwłocznie warunkowego zwolnienia z odbycia jej reszty, co może nastąpić już z dniem 2 stycznia 2017 roku. Ponadto Prokurator Generalny zlecił już Prokuratorowi Regionalnemu w Katowicach podjęcie wszelkich możliwych […]

Wszcząć procedurę ułaskawienia z urzędu wobec Zygmunta Miernika w dniu 35 rocznicy stanu wojennego

Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 zwrócił się do Prokuratora Generalnego ministra Zbigniewa Ziobry o wszczęcie z urzędu postępowania ułaskawiającego wobec Zygmunta Miernika (skazanego za "zamach tortowy" na sędzinę, która prowadziła postępowanie sądowe wobec gen. Czesława Kiszczaka za stan wojenny) bez zasięgnięcia opinii skompromitowanych sądów oraz o wstrzymanie wykonania kary do czasu rozstrzygnięcia kwestii ułaskawienia. Stowarzyszenie […]

Rotacyjne odbywanie kary za Zygmunta Miernika, o ile prezydent nie zastosuje prawo łaski?

Zygmunt Miernik stał się symbolem – sądowego bezprawia. No bo jak wytłumaczyć tak surowy wyrok 10 miesięcy bezwzględnego więzienia za błahy czyn, jakim było rzucenie tortem w sędziego, a równocześnie pobłażliwość sądów dla różnych zbrodniarzy w tym dla generała Czesława Kiszczaka.    W obronie Miernika powstało miasteczko namiotowe przed Sądem Najwyższym, mnożą się wystąpienia różnych […]

Inne miejsca KMN

Autorzy

Podstrona z informacją o najnowszych postach ze stron KMN

Chmura tagów