Już wkrótce darmowa komunikacja miejska w Warszawie dla działaczy opozycji z czasów PRL?

30 maja br. Rada Warszawy przyjęła uchwałę, która przyznaje uprawnienie do bezpłatnej komunikacji miejskiej dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych, osób świadczących pracę po 1956 roku na rzecz nielegalnych organizacji politycznych i związkowych w rozumieniu przepisów do kwietnia 1989 r. oraz osób, które nie wykonywały pracy przed dniem 4 czerwca 1989 […]

Decyzja podatkowa nieważna, bo zastosowano komunistyczną nazwę ulicy?

Czy decyzja w zakresie podatku od nieruchomości podlega uchyleniu w związku z ustawy dekomunizacyjną? Taką kwestię będzie musiało rozstrzygnąć samorządowe kolegium odwoławcze w Warszawie, a być może i w dalszej kolejności sądy administracyjne.   Sprawa zaczyna się 15 listopada ubr., kiedy Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy wydał decyzje w zakresie podatku od nieruchomości za lata 2014-2015 […]

Ustawa zamyka możliwość weryfikacji i badania prawdziwości dokumentów SB

14 lutego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ogłosił wyrok ws. ze skargi Krystyny Sobierajskiej, legendy legnickiej Solidarności Oświatowej (na zdjęciu, z lat 80-tych) na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o odmowie potwierdzenia warunków dla uzyskania statusu działacza opozycji antykomunistycznej. IPN wydał decyzję odmowną, gdyż w zasobach archiwalnych IPN znalazło się kilka notatek sporządzonych przez funkcjonariusza […]

PRLowskie ordery i odznaczenia będą nadal uznawane za ordery i odznaczenia państwa polskiego

INFORMACJA SERWIS21: Ordery i odznaczenia nadane w latach 1944-89 przez władze Polski Ludowej nie powinny być uznawane za ordery i odznaczenia Rzeczypospolitej Polskiej uważa Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89, które wniosło stosowną petycję do Senatu RP. W ten sposób nie pozbawiając nikogo przyznanych orderów i odznaczeń utraciłyby one jakiekolwiek znaczenie.  Petycję Stowarzyszenie skierowało po tym […]

Działacz opozycji antykomunistycznej – obrzucony zarzutem agenturalności i bez możliwości lustracji?

INFORMACJA SERWIS21: Skandal. Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji podtrzymała zapis sugerujący, iż każdy działacz opozycji antykomunistycznej był agentem SB i równocześnie odmówiła rzeczywistej lustracji działaczy.   16 stycznia Komisja rozpatrywała petycje Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 ws. zmiany ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz ustawy o kombatantach. Stowarzyszenie domagało się zmiany art.4 pkt.2 ustawy […]

PRLowskie ordery i odznaczenia nie byłyby orderami Rzeczpospolitej Polskiej?

Jak informowały media, prezydent Andrzej Duda i jego kancelaria robią wielki przegląd odznaczeń nadanych w okresie PRL m.in. virtuti militari. Pozbawionych odznaczeń ma być kilkanaście osób. Na liście nie ma jednak gen. Wojciecha Jaruzelskiego, który został skreślony z listy przez prezydenta RP, gdyż nie żyje.   Osobom zmarłym można przyznać odznaczenia, ale nie można je odebrać, […]

Moja obecność byłaby tylko firmowaniem pozoru niepodległości

Prezydent Andrzej Duda zaprosił na uroczystości 11 listopada Donalda Tuska, byłych premierów i prezydentów RP.  Zaproszenie wywołuje niezrozumienie osób, którzy walczyli o  Niepodległą. Listem z 10 listopada Prezes Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 dr Daniel Alain Korona podziękował zatem Prezydentowi za nadesłane zaproszenie i odmówił udziału w uroczystościach. Motywy w swej decyzji wyjaśnia w liście […]

Błędny zapis w ustawie – wszyscy działacze opozycji antykomunistycznej agentami SB?

Każdy kto otrzymał Krzyż Wolności i Solidarności, lub któremu wydano decyzję o spełnieniu warunków o których mowa w art.4 ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej jest agentem SB. Tak przynajmniej wynika z brzmienia ustawy i decyzji wydanych przez IPN. Jak to możliwe? Wszystko za sprawą wadliwego sformułowania w art. 15a ust.3 ustawy z dnia 16 października 1992 r. […]

Radni Gdyni pozbawieni głosu w sprawach ulg w komunikacji miejskiej dla działaczy nielegalnych organizacji z okresu PRL

Informowaliśmy o odmowie Rady Miasta Gdańsk przyznania 50% ulgi w komunikacji miejskiej dla działaczy nielegalnych organizacji z okresu PRL, o które wystąpiło Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89. http://serwis21.blogspot.com/2017/07/w-kolebce-solidarnosci-weterani-walk-o.html http://gazetabaltycka.pl/promowane/gdanscy-radni-po-i-pis-przeciw-dzialaczom-antykomunistycznym Okazuje się, że niechęć do działaczy nielegalnych organizacji z lat 80-tych podzielają także władze Gdyni. Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 wystąpiło o 50% ulgę także do […]

Czy nastąpi zrównanie działaczy opozycji antykomunistycznej i nielegalnych organizacji w uprawnieniach w komunikacji miejskiej?

Wspominaliśmy już o akcji petycyjnej Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 zmierzającej do zrównania w prawach do 50% ulg w komunikacji miejskiej kombatantów i działaczy nielegalnych organizacji z okresu PRL. http://serwis21.blogspot.com/2017/07/czy-kolejne-miasta-przyznaja-ulgi-w.html   Stowarzyszenie zainicjowało także drugą akcję zmierzającą do zrównania w uprawnieniach do ulg i bezpłatnej komunikacji miejskiej działaczy opozycji antykomunistycznej i działaczy nielegalnych organizacji z […]

Czy kolejne miasta przyznają ulgi w komunikacji miejskiej dla działaczy nielegalnych organizacji z okresu PRL?

Mimo odmowy Rady Miasta Gdańsk przyznania 50% ulgi w komunikacji miejskiej dla działaczy nielegalnych organizacji z okresu PRL, Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 nie zraża się i złożyło petycje do kolejnych miast. Biała Podlaska, Bielsko Biała, Częstochowa, Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląski Okręg Przemysłowy, Konin, Legnica, Łomża, Opole, Olsztyn, Ostrołęka, Piotrków Trybunalski, Rzeszów, Tarnów, Suwałki, Wałbrzych, […]

Ukryto przed warszawskimi radnymi fakt błędu ZTM ws. uprawnień działaczy nielegalnych organizacji z okresu PRL

Jednym z ostatnich punktów posiedzenia Rady Warszawy z dnia 6 lipca 2017 r. było rozstrzygnięcie petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 dotyczącej przyznania – osobom, które świadczyły pracę na rzecz nielegalnych organizacji lub pozostały bez pracy z powodów politycznych aż do 1989 roku – uprawnienia do bezpłatnej komunikacji miejskiej. Stowarzyszenie uzasadniało petycję faktem, że Zarząd […]

Czy doszło do przestępstwa sądowego w sprawie Marcina Karłowicza?

ZA SERWIS21: Czy w sprawie karnej dot. Marcina Karłowicza doszło do przestępstwa sądowego? Wiele na to wskazuje. O samej sprawie pisaliśmy w http://serwis21.blogspot.com/2017/03/do-wiezienia-za-mieszkanke-do-paliw-do.html http://serwis21.blogspot.com/2017/03/rok-i-3-miesiecy-wiezienia-za-witaminy.html   6 marca br. o udział w postępowaniu sądowym dot. Marcina Karłowicza wystąpiło Stowarzyszenie Walczących o Niepodległość 1956-89 reprezentowane przez prezesa Stowarzyszenia – dr Daniel Alain Korona. Przesyłkę nadano w Upt Warszawa […]

Nie będzie odszkodowań za represje polityczne w PRL?

ZA SERWIS21: Sejmowa podkomisja nadzwyczajna w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego podjęła decyzję o wykreśleniu z projektu art. 8b. stanowiącej, iż osobie, która otrzymała status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych na podstawie ustawy z dnia […]

Projekt dla działaczy opozycji antykomunistycznej, ale nie dla weteranów walki o niepodległość 1956-89

24 maja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajmowała się rozpatrzeniem sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 936). Referował Janusz Śniadek. Działacze opozycji mają otrzymać świadczenie 402,72 zł Posłowie PO proponowali by pozostawić Wojewódzkie Rady Konsultacyjne przy […]

Inne miejsca KMN

Autorzy

Podstrona z informacją o najnowszych postach ze stron KMN

Chmura tagów