Dlaczego TK uniemożliwia publikację własnych wyroków?

Prezes TK Andrzej Rzepliński, różnej maści prawnicy, Komitet Obrony Demokracji, opozycja "histeryczna" będą domagać się publikacji "wyroku" Trybunału Konstytucyjnego czyli jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jednak po rozstrzygnięciu TK z 11 sierpnia, jeżeli uznać je za wiążące, rząd po 16 sierpnia br. nie może już tego uczynić. Dlaczego?   Bo, Trybunał uznał art.80 ust.4 ustawy […]

Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności konstytucji z konstytucją

Ostatnie rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego nadaje się tylko do satyrycznego dowcipu. Dlaczego? Otóż wydając rozstrzygnięcie ws. zgodności ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 22 lipca 2016, Trybunał orzekł zarówno o niezgodności konstytucji z Konstytucją jak iż ogłoszenie jego własnych rozstrzygnięć wydanych po 9 marca jest niezgodne z konstytucją. Nie wierzycie, to przeczytajcie:    Przepisy konstytucji są […]

Spór o Trybunał Konstytucyjny – ciąg dalszy groteski

Komitet Obrony Demokracji podczas szczytu NATO w Warszawie organizuje demonstrację. Nie odbędzie się oczywiście bez protestu przeciw działaniom PIS ws. Trybunału Konstytucyjnego. Co prawda to sam KOD ustalał z Nowoczesną i PO by głosowały przeciw rozpatrywaniu tzw. obywatelskiego projekt ustawy złożony przez KOD, pod którym podpisało się ponad 100 tys, podpisów, a następnie tenże KOD wycofał […]

Telenowela: Spór o Trybunał Konstytucyjny

Od dłuższego czasu, w polityce i w środkach masowego przekazu trwa telenowela o nazwie spór o Trybunał Konstytucyjny. Mało kto pamięta dziś – co było jego początkiem – tj. uchwalenie nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym i próba zagwarantowania sobie przez koalicję PO-PSL 5 dodatkowych sędziów, w miejsce tych których kadencja upływała po wyborach. Były zwroty […]

Kiedy powstało zarządzenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego z 1 grudnia 2015 r.?

Kiedy powstało zarządzenie prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego ws. wyznaczenia 5-osobowego składu do rozpoznania zgodności z konstytucją ustawą o trybunale konstytucyjnym (K 34/15)? Wprawdzie Sąd Rejonowy oddalił zażalenie Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE w sprawie ewentualnego przestępstwa sędziów TK w/s wyroku z 3 grudnia, jednakże istnieje poważne domniemanie że w postępowaniu doszło ex post do wykreowania […]

29 kwietnia rozprawa ws. przestępstw Trybunału Konstytucyjnego z dn. 3 i 9 grudnia 2015?

29.04 godz. 10.20 sala 457, Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście ul. Marszałkowska 82 wejście od Żurawiej odbędzie się rozprawa ws. zażalenia Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie (VI Ds 935/15) o odmowie śledztwa ws. przestępstwa popełnionego przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego poprzez wydanie wyroków w dniach 3 i 9 grudnia 2015 w […]

29 kwietnia – rozprawa ws. przestępstw Trybunału Konstytucyjnego z dn. 3 i 9 grudnia 2015?

29.04 godz. 10.20 sala 457, Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście ul. Marszałkowska 82 wejście od Żurawiej odbędzie się rozprawa ws. zażalenia Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE na postanowienie Prokuratury Okręgowej w Warszawie (VI Ds 935/15) o odmowie śledztwa ws. przestępstwa popełnionego przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego poprzez wydanie wyroków w dniach 3 i 9 grudnia 2015 w […]

Tzw. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca do prokuratury

Działalność prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego i pozostałych sędziów Trybunału, którzy jawnie gwałcą domniemanie konstytucyjności ustawy przy wyroku z dn. 9 marca 2016 r. podczas gdy takie domniemanie przyjmowano orzekając 3 grudnia 2015 r stało się powodem dla którego, Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE w dniu 16 marca złożyło w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia […]

Tzw. „wyrok” Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca gotowy od 2 tygodni

INFORMACJA SERWIS21: 9 marca Trybunał Konstytucyjny ma wydać "wyrok" ws. nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z dn. 22.12.2015. Okazuje się, że wyrok (oczywiście o niekonstytucyjności ustawy) jest już gotowy od prawie 2 tygodni, a całe posiedzenie Trybunału to była jedna wielka mistyfikacja na użytek publiczny. Co prawda może zajść potrzeba jego korekty, w związku z […]

Czy doszło w Trybunale Konstytucyjnym do przestępstwa przeciw dokumentom?

INFORMACJA SERWIS21: Czy w Trybunale Konstytucyjnym doszło do fałszowania dokumentów i poświadczenia nieprawdy w związku z wyrokami z 3 i 9 grudnia ubr? To wysoce prawdopodobne. Jak wcześniej informowaliśmy, w metrykach akt spraw K 34/15 i K 35/15, były zarządzenia prezesa Rzeplińskiego dotyczące wyznaczenia składów pełnych do rozpatrywania skargi na ustawę o Trybunale Konstytucyjnym i […]

Prokuratura odmawia śledztwa dot. sędziów Trybunału Konstytucyjnego

INFORMACJA SERWIS21: 29 grudnia prokuratura okręgowa w Warszawie wydała postanowienie o odmowie śledztwa  w sprawie przekroczenia uprawnień, poświadczenia nieprawdy przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego, przekroczenia uprawnień przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz działania przez sędziów TK w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnienie przestępstw na rozprawie 9 grudnia. Prokuratura uzasadniła postanowienie brakiem czynów zabronionych.   Impulsem do […]

Trybunał Konstytucyjny nie wydał formalnie wyroków 3 i 9 grudnia?

Sposób w jakim proceduje przy orzekaniu Trybunał Konstytucyjny zaprzecza wszelkim regułom prawa. Okazuje, że nie tylko wyrok z dnia 3 grudnia wydano z rażącym naruszeniem ustawy i zasad postępowania, ale także i ten z 9 grudnia.   Przypomnijmy wyrok z dn. 3 grudnia wydano w 5-osobowym składzie, mimo że prezes TK zarządzeniem z dn. 19 […]

Gdzie jest zarządzenie prezesa TK ws. orzekania w 5-osobowym składzie?

Jak wiemy sędziowie TK orzekali 3 grudnia ws. zgodności ustawy o trybunale konstytucyjnym z konstytucją. Uczynili to w składzie niepełnym (mimo że ustawa zobowiązywała do pełnego składu 9-osobowego). Na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego opublikowano dokumenty w sprawie K 34/15. Jednak kalendarium zdarzeń i opublikowanych dokumentów wskazuje że nie dopełniono czynności proceduralnych a wyznaczenie 5 osobowego […]

Czy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego popełnili przestępstwo?

INFORMACJA SERWIS21: Czy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego odpowiedzą karnie za wydane wyroki z dnia 3 i 9 grudnia? 11 grudnia Stowarzyszenie Interesu Społecznego WIECZYSTE złożyło do prokuratury okręgowej w Warszawie zawiadomienie o popełnienie przestępstwa w trybie art.231 KK (przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków) w związku z wydaniem wyroków ws. ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w składzie 5 osobowym zamiast […]

Jeszcze nie czas na odpoczynek

Trwa festiwal głupoli, niestety również za przyczyną tych, którzy nie mogą powstrzymać się od krytyki głupoty, niepomni, że z głupim lepiej zgubić niż znaleźć. Bankrutująca i zamykająca lokalne oddziały Gazeta Wyborcza razem z masońskim zboczeńcem, nie wiedzieć czemu tytułowanym profesorem, z żoną ministra, na szczęście, byłego,chorą z żądzy zemsty w ramach starotestamentowego „ząb za ząb, […]

Inne miejsca KMN

Autorzy

Podstrona z informacją o najnowszych postach ze stron KMN

Chmura tagów